پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
زهرا سادات آقایان [پدیدآور اصلی]، علیرضا الفی[استاد راهنما]
چکیده: سنکرون‌سازی آشوب عبارتست از تحمیل سیگنال‌های کنترلی برای تبعیت یک سیستم آشوبگون به نام فرمانبر از رفتار سیستم آشوبگون دیگری به نام فرمانده. در این پایان‌نامه سنکرون‌سازی سیستم‌های آشوبگون با عدم قطعیت با استفاده از کنترل مقاوم بهینه که از حل معادله جبری ریکاتی بدست می‌آید مورد مطالعه قرار می‌‌گیرد. در این روش مساله کنترل مقاوم به یک مساله کنترل بهینه تبدیل میشود. یک روش معمولی برای حل مساله کنترل بهینه غیرخطی حل معادلات همیلتن جاکوبی بلمن است که معمولا پیچیده و زمان‌بر است. راه حل دیگر مساله کنترل بهینه، حل معادله ریکاتی وابسته به حالت است. در این روش معادلات به صورت روش تنظیم‌کننده درجه دوم خطی بیان می‌شوند و لذا جواب مساله کنترل مقاوم با حل مساله LQR قابل دستیابی است. در این پایان‌نامه 4 مثال متفاوت برای تشریح عملکرد روش پیشنهادی مطرح میشود. نتایج شبیهسازیها نشان میدهند که روش پیشنهادی می‌تواند خطای سنکرون‌سازی آشوب را به طور موثری کاهش دهد
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آشوب #سنکرون‌سازی #کنترل مقاوم #تنظیم‌کننده درجه دوم خطی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)