محمد علی صدرنیا

دانشیار دانشکده مهندسی برق و رباتیک

دکتری مهندسی برق کنترل

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: Hull انگلستان
زمینه ها و علایق پژوهشی: کنترل مقاوم - تشخیص خطا- سیستم های کنترل تحمل پذیر خطا - کنترل پرواز
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
کارشناسی: الکترونیک - دانشگاه فردوسی مشهد 1367 کارشناسی ارشد : کنترل - دانشگاه مسی نیوزیلند 1371 دکترا : کنترل - دانشگاه هال انگلستان 1376 masadrnia@yahoo.com masadrnia@shahroodut,ac,ir

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 47
حمید بهزاد (1398)، " تشخیص عیب در سیستم‌های خطی متغیر با پارامتر پلی‌تاپیک به روش نظریه غیر فعال بودن"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]، احمد دارابی، امین رمضانی[استاد/ اساتید مشاور]
احسان پناهی (1398)، "تولید باقیمانده مقاوم جهت آشکارسازی خطا با استفاده از رویتگر فازی برای سیستم ترمز قطار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]،
امین نوری (1398)، " تشخیص و کنترل تحمل‌پذیر خطا برای سیستم‌های دینامیکی به کمک یادگیری تقویتی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]، محمدباقر نقیبی سیستانی[استاد/ اساتید مشاور]
عارف عبدالهی جلودار (1397)، "تشخیص عیب مقاوم درتوربین بادی به روش سنتز µ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]،
حسین مزرعه (1397)، "تولید باقی مانده مقاوم برای تشخیص خطای سنسور توربین بادی با استفاده از ∞_Η_2⁄Η"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]،
فرهاد راسخ (1397)، "تشخیص خطای مقاوم با استفاده از روش ∞H2/H برای سیستم‌های فتوولتائیک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]،
جواد بزرگمهر (1396)، "مانیتورینگ و تخمین عیب سنسور در باتری صنعتی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]،
مائده محمدی ازنی (1396)، "تشخیص خطای مقاوم پنجره Anti-Pinch هوشمند برای وسایل نقلیه با استفاده از ∞H_/H"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]،
حسین حدادی (1395)، "تشخیص خطا با استفاده از رویتگر مود لغزشی برای سیستم مبتنی بر مدل فازی نامعین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]،
منصور طیبی فر (1395)، "سیستم تشخیص و جداسازی خطای سنسوری برای فرآیندهای صنعتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]،
اسماعیل ابراهیمیان چنیجانی (1395)، "آشکارسازی عیب سنسور با استفاده از رویتگر تطبیقی روی هواپیمای بدون سرنشین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]،
صادق صدقی کفشگری (1395)، "تولید باقیمانده مقاوم برای تشخیص خطای یک سیستم غیرخطی به روش بهینه سازی H /_H∞"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]،
مسعود فاطمی مطلق (1395)، "تشخیص خطا برای توربین بادی با مدل‌های فازی شناسایی شده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]،
رضا قربانی دفرازی (1394)، "کنترل مقاوم H_∞ برای ژنراتور القایی تغذیه دو سویه (DFIG) توربین بادی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]،
سیدمهدی علوینیا (1393)، "جلوگیری از سرجهای کاذب کمپرسور با تشخیص خطای حسگرها "، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]، محمدجواد خسروجردی، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
علی روحانی بسطامی (1393)، "تشخیص خطای حسگر سیستم راکتور دسته ای پلیمرشده به روش مقاوم H_∞ بهینه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]، علی کرمی ملائی[استاد/ اساتید مشاور]
ناصر طالبی (1393)، "طراحی سیستم تشخیص و جداسازی خطا برای توربین‌های بادی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]، احمد دارابی[استاد/ اساتید مشاور]
محمد مهدی خسروآبادی (1393)، " بازسازی خطای عمل گر مبتنی بر رویتگر عصبی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]، علی کرمی ملائی[استاد/ اساتید مشاور]
عارف نورپناهی (1393)، "طراحی رویتگر مود لغزشی به منظور تشخیص خطای حسگر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]، علی کرمی ملائی[استاد/ اساتید مشاور]
سیدمحمد مفیدی (1392)، "تشخیص و جداسازی خطای حسگر بر اساس مدل با استفاده از روش معادلات برابری و شبکه عصبی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا مقصودلو[استاد/ اساتید مشاور]
حانیه عطاری (1392)، " آشکارسازی و جداسازی خطای محرک با استفاده از رویتگر تطبیقی روی هواپیمای بدون سرنشین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]، علی کرمی ملائی[استاد/ اساتید مشاور]
مریم نقدی سده (1392)، "طراحی و شبیه سازی تشخیص خطای حسگر با استفاده از رؤیتگر حالت افزوده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]، جواد عسگری[استاد/ اساتید مشاور]
فهیمه قربانی وشکی (1392)، "تشخیص خطای مقاوم با استفاده از رؤیتگر ورودی نامعلوم بر روی زیردریایی بدون سرنشین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
پریسا انصاری (1392)، "تشخیص خطای مقاوم با استفاده از یک رویتگر مود لغزشی برای سیستم هواپیمایی بویینگ 747"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]، علی کرمی ملائی[استاد/ اساتید مشاور]
شبیر طبسی (1392)، " تشخیص خطای مقاوم سنسور مبتنی بر مشاهده گر روی مدل توربین گازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]،
محسن بیاری (1392)، "تشخیص خطا با استفاده از فیلتر کالمن بهبود یافته با منطق فازی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
رامین موحد اصل (1390)، "طراحی و شبیه سازی کنترل کننده های مقاوم QFT دیجیتال روی سیستم کشتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا الفی[استاد/ اساتید مشاور]
مجتبی اسماعیل نیا شیروانی (1390)، "تولید باقی مانده مقاوم برای تشخیص خطا با استفاده از بهینه سازی H2/H∞"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]،
محمدمحسن نیشابوری (1390)، "کنترل فازی امپدانس یک سیستم تعلیق مغناطیسی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]،
سیامک آذرگشسب (1389)، "طراحی و شبیه سازی سیستم کنترل مقاوم روی هواپیمای بدون سرنشین "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]، علی اکبرزاده کلات[استاد/ اساتید مشاور]
محمد حسین خلفباغی (1389)، "شبیه سازی و طراحی کنترل کننده های مقاوم H & H2 روی سیستم ربات دو بازو "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا الفی[استاد/ اساتید مشاور]
مهدي ضيائي فر (1388)، "کنترل فازی دستگاه جوشکاری قوس الکتریکی در پناه گاز محافظ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]،
مهدی جوادی (1388)، " کنترل دیجیتال ولتاژ و فرکانس سیستم قدرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]، احمد دارابی[استاد/ اساتید مشاور]
سعید سپاسی (1387)، "شناسایی سیستمهای هیبرید با استفاده از روشهای هوشمند (فازی)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]،
مهدی سیاهی (1387)، "سیستم های کنترل تحمل پذیر خطا، مطالعه موردی هواپیمای بدون سرنشین"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]، احمد دارابی[استاد/ اساتید مشاور]
ناصر طالبی (1387)، "طراحی سیستم های کنترل مقاوم برای اینورترهای موازیpwm"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]،
سيد احسان شفيعی (1386)، "طراحی کنترل کننده مود لغزشی با استفاده از منطق فازی و شبکه های عصبی برای بازوی ربات"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]،
روح اله علومی دودران (1386)، "طراحی و شبیه سازی جبران کننده جامع کیفیت توان Unified Power Quality Conditiner"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]، سیدمحمدرضا رفیعی[استاد/ اساتید مشاور]
عطیه حاجی جعفری (1385)، "طراحی و شبیه سازی سیستم کنترل مقاوم mu برای قطار مغناطیسی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]، حسین مروی[استاد/ اساتید مشاور]
جواد نوری (1385)، "کنترل پیش بین مبتنی بر مدل مقاوم بر روی برج تقطیر نفت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]،
سید جعفر فاضلی آبلوئی (1384)، "طراحی کنترل کننده های مقاوم H_2 و H_∞ روی سیستم کشتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]،
مهدی نجار (1384)، "بهینه سازی شبکه خراسان توسط ادوات FACTS"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]،
حسن افشار پور (1384)، "تشخیص خطای ژنراتور سنکرون با استفاده از شبکه عصبی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]،
میر مهدی ذاللوی (1383)، "طراحی سیستم کنترل چندمتغیره برای هواپیمای بدون سرنشین توسط روش آرایه بهره نسبی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]، علی اکبر قره ویسی[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
بررسی کنترل کنندهای مقاوم دیجیتال H_inf , mu روی یک سیستم غیر خطی و چند متغیره هواپیما 1383/11/10 ماه خاتمه يافته
طراحی سیستم تشخیص خطای مقاوم با استفاده از رویتگر برای سیستم راکتور هسته ای 1387/9/1 ماه خاتمه يافته
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهتشخیص و شناسایی خطا
یک‌شنبه
دوشنبهشورای گروه کنترلتشخیص و شناسایی خطا
سه‌شنبهآزمایشگاه کنترل خطیآزمایشگاه کنترل خطی
چهارشنبهآزمایشگاه کنترل خطیآزمایشگاه کنترل خطی
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ