محمد علی صدرنیا

دانشیار دانشکده مهندسی برق

دکتری مهندسی برق کنترل

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: Hull انگلستان
زمینه ها و علایق پژوهشی: کنترل مقاوم - تشخیص خطا- سیستم های کنترل تحمل پذیر خطا - کنترل پرواز
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
کارشناسی: الکترونیک - دانشگاه فردوسی مشهد 1367 کارشناسی ارشد : کنترل - دانشگاه مسی نیوزیلند 1371 دکترا : کنترل - دانشگاه هال انگلستان 1376 masadrnia@yahoo.com masadrnia@shahroodut,ac,ir
تلفن تماس:
تلفن داخلی:

علم سنجی

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 51
مصطفی هروی (1399)، "تشخیص خطای سنسور برای وسیله نقلیه هوایی بدون سرنشین بوسیله فیلتر کالمن تطبیقی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا [استاد/ اساتید راهنما]،
محمدرئوف روان بد (1399)، "طراحی فیلتر تشخیص عیب به روش ∞_H_i/H در دوربین سه محوره تثبیت شده با ژیروسکوپ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا [استاد/ اساتید راهنما]،
نادر شاه نشین (1399)، "تشخیص عیب سنسور توربین بادی مبتنی بر رؤیتگر با ورودی ناشناخته"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا [استاد/ اساتید راهنما]،
عارف عبدالهی جلودار (1397)، "تشخیص عیب مقاوم درتوربین بادی به روش سنتز µ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
جواد بزرگمهر (1396)، "مانیتورینگ و تخمین عیب سنسور در باتری صنعتی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
منصور طیبی فر (1395)، "سیستم تشخیص و جداسازی خطای سنسوری برای فرآیندهای صنعتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مسعود فاطمی مطلق (1395)، "تشخیص خطا برای توربین بادی با مدل‌های فازی شناسایی شده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
علی روحانی بسطامی (1393)، "تشخیص خطای حسگر سیستم راکتور دسته ای پلیمرشده به روش مقاوم H_∞ بهینه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا [استاد/ اساتید راهنما]، علی کرمی ملائی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
ناصر طالبی (1393)، "طراحی سیستم تشخیص و جداسازی خطا برای توربین‌های بادی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا [استاد/ اساتید راهنما]، احمد دارابی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمد مهدی خسروآبادی (1393)، " بازسازی خطای عمل گر مبتنی بر رویتگر عصبی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا [استاد/ اساتید راهنما]، علی کرمی ملائی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
عارف نورپناهی (1393)، "طراحی رویتگر مود لغزشی به منظور تشخیص خطای حسگر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا، محمد حدادظریف [استاد/ اساتید راهنما]، علی کرمی ملائی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مریم نقدی سده (1392)، "طراحی و شبیه سازی تشخیص خطای حسگر با استفاده از رؤیتگر حالت افزوده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا [استاد/ اساتید راهنما]، جواد عسگری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
شبیر طبسی (1392)، " تشخیص خطای مقاوم سنسور مبتنی بر مشاهده گر روی مدل توربین گازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محسن بیاری (1392)، "تشخیص خطا با استفاده از فیلتر کالمن بهبود یافته با منطق فازی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا [استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
رامین موحد اصل (1390)، "طراحی و شبیه سازی کنترل کننده های مقاوم QFT دیجیتال روی سیستم کشتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا [استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا الفی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سیامک آذرگشسب (1389)، "طراحی و شبیه سازی سیستم کنترل مقاوم روی هواپیمای بدون سرنشین "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا [استاد/ اساتید راهنما]، علی اکبرزاده کلات [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمد حسین خلفباغی (1389)، "شبیه سازی و طراحی کنترل کننده های مقاوم H & H2 روی سیستم ربات دو بازو "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا [استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا الفی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مهدی جوادی (1388)، " کنترل دیجیتال ولتاژ و فرکانس سیستم قدرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا [استاد/ اساتید راهنما]، احمد دارابی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سعید سپاسی (1387)، "شناسایی سیستمهای هیبرید با استفاده از روشهای هوشمند (فازی)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
ناصر طالبی (1387)، "طراحی سیستم های کنترل مقاوم برای اینورترهای موازیpwm"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
روح اله علومی دودران (1386)، "طراحی و شبیه سازی جبران کننده جامع کیفیت توان Unified Power Quality Conditiner"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا [استاد/ اساتید راهنما]، سیدمحمدرضا رفیعی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
عطیه حاجی جعفری (1385)، "طراحی و شبیه سازی سیستم کنترل مقاوم mu برای قطار مغناطیسی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا [استاد/ اساتید راهنما]، حسین مروی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
جواد نوری (1385)، "کنترل پیش بین مبتنی بر مدل مقاوم بر روی برج تقطیر نفت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سید جعفر فاضلی آبلوئی (1384)، "طراحی کنترل کننده های مقاوم H_2 و H_∞ روی سیستم کشتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مهدی نجار (1384)، "بهینه سازی شبکه خراسان توسط ادوات FACTS"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حسن افشار پور (1384)، "تشخیص خطای ژنراتور سنکرون با استفاده از شبکه عصبی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی، محمد علی صدرنیا [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
بررسی کنترل کنندهای مقاوم دیجیتال H_inf , mu روی یک سیستم غیر خطی و چند متغیره هواپیما 1383/11/10 ماه خاتمه يافته
طراحی سیستم تشخیص خطای مقاوم با استفاده از رویتگر برای سیستم راکتور هسته ای 1387/9/1 ماه خاتمه يافته
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهتشخیص و شناسایی خطا
یک‌شنبه
دوشنبهشورای گروه کنترلتشخیص و شناسایی خطا
سه‌شنبهآزمایشگاه کنترل خطیآزمایشگاه کنترل خطی
چهارشنبهآزمایشگاه کنترل خطیآزمایشگاه کنترل خطی
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ