پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
جواد عزیزآبادی [پدیدآور اصلی]، محمد علی صدرنیا[استاد راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد راهنما]
چکیده: با افزایش روز افزون تقاضای مشتریان بزرگ و کوچک صنعتی برای تولید محصولات با کیفیت تر و پربازده تر، نوعی کنترلر ناظر تحت عنوان تشخیص و شناسایی خطا بوجود آمد. روش های پیشرفته تشخیص و شناسایی خطا نیز بیشتر بر مبنای ریاضیات سیگنالی و مدل های تحلیلی است که از راه تحلیل تئوری سیستم و گاها شبیه سازی هایی است که از طریق افراد خبره و متخصص امر به دست می-آید. در این پایان نامه به ترتیب به معرفی انواع خطا، روش های شناسایی خطا، سپس به معرفی مشاهده گر مود لغزشی و پیاده سازی ان برای تشخیص خطا روی آورده ایم. ایده بکار گرفته شده پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی بر روی مشاهده گر مود لغزشی مبتنی بر شبکه عصبی به منظور تشخیص خطا، بدون انجام خطی سازی است. برای بررسی صحت و کارایی ایده؛ مقایسه ای بین خطای تخمین حالات، خطای تخمین خطا، تخمین حالات و تخمین خطا انجام شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شناسایی و تشخیص خطا #مود لغزشی #مشاهده گر #شبکه های عصبی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)