پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
عارف زینی وند [پدیدآور اصلی]، علی دستفان[استاد راهنما]، حسین خسروی[استاد مشاور]
چکیده: این پایان نامه به معرفی الگوریتم های های نوین و هوشمند جهت تشخیص خطا در یکسو کننده های دیودی و تریستوری 12 پالسه سری و موازی می پردازد . چالش ها و مسائل مربوط به تشخیص خطا بسته به نوع بار و اتصال یکسو کننده ها بررسی شده است. در این تحقیق سعی برآن بوده تا با کاهش پیچیدگی الگوریتم و نیاز به سنسور های کمتر و درنتیجه کاهش هزینه ، نواقص تحقیق های پیشین بهبود داده و الگوریتم های نوین پیشنهاد شود . الگوریتم تشخیص خطا به ازای تمام یکسو کننده های دیودی Q پالسه ارائه شده است . امکان تشخیص خطا در یکسو کننده های دیودی بسته به حضور خازن یا عدم حضور ان در خروجی یکسو کننده بررسی شده است. علاوه بر روش های هوشمند مبتنی بر شبکه های عصبی RBF و MLP ،الگوریتم تشخیص خطا در یکسو کننده های دیودی به وسیله پردازش سیگنال و بر اساس ویژگی های منحصر به فرد این یکسو کننده ها جهت کاهش هزینه طراحی و نگه داری داده ها ارائه شده است که در این مورد بخصوص نتایج تجربی قدرت عملکردی بالای این الگوریتم را تایید کرده است. در ارتباط با یکسو کننده های تریستوری روش تشخیص خطا به کمک یک روش ابتکاری بیان شده که می تواند در بار های با توان بالا به خوبی مورد استفاده قرار گیرد. در نهایت الگوریتم مشترک جهت تشخیص خطا در هردو نوع یکسو کننده ارائه شده است. بسته به حساسیت و اهمیت سیستم مورد مطالعه و بسته به امکانات موجود ، گزینه های مختلفی جهت طراحی یک سیستم تشخیص خطا ، ارائه شده است . همچنین با کمک روش های هوشمند بهینه سازی، نحوه ی بازسازی بلادرنگ یکسو کننده ی تریستوری ارائه شده است تا ریپل ولتاژ خروجی یکسو کننده به حداقل برسد . شبیه سازی سیستم های مورد مطالعه در محیط MATLAB/SIMUlixnk صورت گرفته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تشخیص خطا #یکسو کننده های 12 پالسه #شبکه های عصبی #بهینه سازی #بازسازی پس از خطا
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)