پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1384
پدیدآورندگان:
مهدی نجار [پدیدآور اصلی]، محمد علی صدرنیا[استاد راهنما]
چکیده: سیستم قدرت در هر کشور سرمایه ی زیادی از بودجه کشور را به خود اختصاص می دهد. بهره برداری ناصحیح از سیستم قدرت در بخشهای تولید، انتقال و توزیع سبب به هدر رفتن سرمایه زیادی است و بهره برداری بهینه و علمی از شبکه ی قدرت امری واجب به شمار می رود. کاربرد ادوات FACTS در شبکه انتقال کشورهای مختلف دنیا از جمله آمریکا، ژاپن، چین، اندونزی، برزیل و... به بهره برداری بهینه و درست از شبکه انتقال برق در این کشورها منجر شده و ثمرات و فواید فراوانی بدنبال داشته است. در این پروژه ابتدا مفهوم دقیق ادوات FACTS پرکاربرد مشخص می شود. سپس در مورد ساختار و طراحی کنترلرهای این ادوات توضیحاتی داده می شود. تمام کاربردهایی که ادوات FACTS در شبکه خراسان می توانند داشته باشند بررسی می شود. یکی از این کاربردها میرا کردن نوسانات توان خطی علی آباد- اسفراین و دیگری توسعه و طراحی بهینه شبکه انتقال خراسان توسط ادوات FACTS است. بررسی اقتصادی نهایی نشان می دهد که ادوات FACTS به میزان زیادی باعث صرفه جویی اقتصادی می شوند و شبیه سازی و بررسی فنی هم نشان می دهد که فوایدی فراوانی در افزایش امنیت شبکه و قابلیت اطمینان آن دارند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)