طرح > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع دکتری > سال 1394
پدیدآورندگان:
بهزاد تخم چی[پدیدآور اصلی]
چکیده: در هندسه فراکتال بر خلاف هندسه اقلیدسی بحث از خطوط و سطوحی است که بعد عدد صحیح یک و دو ندارند. در این تحقیق منطق و نرم‌افزاری جهت محاسبه بعد فراکتال سطوح طبیعی هنگام نقشه‌برداری ارائه گردیده و سپس تخمینگری با منطق فراکتال به نام جابجایی نقطه میانی جهت چگال کردن اطلاعات ارائه شده است. نحوه عمل تخمینگر بگونه‌ای است که در نهایت بعد فراکتال نقشه‌ای که بعنوان نقشه توپوگرافی سطح ترسیم می‌شود برابر با بعد فراکتال سطح اولیه خواهد بود. بعد فراکتال خطوط و سطوح به سه روش پرگار تقسیم سیار، پرگار تقسیم سیار دوبعدی و تغییر‌نما محاسبه می‌شود. در نهایت اثبات شده که سطوح شبیه‌سازی شده به روش فراکتال به لحاظ آماری کاملاً شبیه به سطوح اولیه بوده و از این منظر تخمینگر فراکتال نسبت به تخمینگرهای دیگر قابل اعتمادتر است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)