پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1386
پدیدآورندگان:
محسن جهان بین [پدیدآور اصلی]، ایرج پیروز (استاد مدعو)[استاد راهنما]، مجید انصاری جعفری[استاد مشاور]
چکیده: با توجه به اینکه گسل پنهان شاهرود از 2 کیلومتری شمال غرب شهر شاهرود عبور کرده، از نظر لرزه خیزی برای این شهر دارای ا همیت حیاتی است، در این تحقیق از آرایش جدید قطبی- دو قطبی متقارن بمنظور اکتشاف شکل هندسی گسل مذکور استفاده شده است. در این آرایش، بمنظور افزایش نسبت سیگنال به نوفه و همچنین افزایش عمق اکتشاف، همزمان با افزایش فاصله الکترود جریان، فاصله الکترودهای اندازه گیری اختلاف پتانسیل نیز نسبت به مرکز آرایش افزایش می یابد. بعد از پردازش و مد لسازی داده ها، شکل هندسی گسل که توسط رسوبات پوشانده شده است، مشخص گردیده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)