پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1387
پدیدآورندگان:
آناهیتا فتوت اسکندری [پدیدآور اصلی]، فرامرز دولتی ارده جانی (استاد مدعو)[استاد راهنما]، غلامحسین کرمی[استاد راهنما]
چکیده: دشت شهریار که در جنوب‌غرب دشت تهران قرار گرفته، تحت تأثیر پدیده فرونشست واقع شده است. چاه‌های حفر شده در منطقه مورد مطالعه و آمار موجود نیز بیانگر بهره‌برداری بی‌رویه از آب زیرزمینی منطقه می‌باشد. امروزه مدل‌های ریاضی، ابزار مهمی در مدیریت منابع آب زیرزمینی هستند که کاربرد وسیع و گسترده‌ای یافته‌اند.در این تحقیق، جهت شبیه‌سازی فرونشست منطقه مورد مطالعه از مدل PMWIN استفاده شده است. در این راستا پس از گردآوری داده‌های موجود، مدل تهیه و اطلاعات اولیه در آن وارد گردید. مدل تهیه شده برای مهر 1382 تحت شرایط پایدار، اجرا و هدایت هیدرولیکی و ضریب هدایت مرزها کالیبره شد. پس از واسنجی مدل در حالت پایدار، این عمل در حالت ناپایدار نیز صورت پذیرفت و آبدهی ویژه آبخوان برای سال آبی 83-1382 تعیین گردید. سپس در مرحله صحت‌سنجی، با استفاده از داده‌های مشاهده‌ای سال آبی 84-1383 مدل اجرا و نتایج حاصل از آن با شرایط حاکم بر آبخوان مقایسه شد. پس از آن، میزان فرونشست زمین برای سال آبی 90-1389 توسط مدل پیش‌بینی گردید. نتایج حاکی از آن است که با فرض ثابت ماندن شرایط آب و هوایی منطقه و بهره‌برداری از چاه‌ها، فرونشست زمین روندی صعودی خواهد داشت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)