پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1386
پدیدآورندگان:
علی بنی اسدی [پدیدآور اصلی]، فرامرز دولتی ارده جانی (استاد مدعو)[استاد راهنما]، غلامحسین کرمی[استاد راهنما]، بهناز دهرآزما[استاد مشاور]
چکیده: در این تحقیق، به منظور بررسی هیدرولوژیکی و زیست محیطی هیپ شماره 3 معدن مس سرچشمه آزمایشات متعددی بر روی محلول حاصل از نشت هیپ و آب رودخانه شور که در پایین دست آن قرار دارد انجام شد. نتایج آنالیز شیمیایی نمونه ها و مشاهدات صحرایی نشان می دهد که غلظت بسیاری از فلزات سمی در پایین دست رودخانه شور بالا بوده که برای محیط زیست بسیار مضر می باشد. همزمان با مطالعات زیست محیطی، به منظور مطالعۀ فرآیند اکسیداسیون پیریت و تولید آلودگی در سه نقطۀ متفاوت روی دمپ، در راستای قائم و در اعماق مختلف از باطله های دمپ نمونه برداری شد. سپس به کمک نرم افزار PHOENICS یک مدل عددی المان حجمی محدود ارائه شد تا بتوان فرآیند اکسیداسیون پیریت و تولید آلودگی را در دمپ باطله شبیه سازی نمود. نتایج به دست آمده از مطالعه فوق می تواند در ارائه یک برنامۀ مدیریت زیست محیطی مناسب جهت کنترل آلودگی ناشی از محلول های حاصله از نشت اسید در محدوده هیپ، مورد استفاده قرار گیرد. پارامترهای هواشناسی به همراه خصوصیات هیدرولوژیکی محدوده ساخت هیپ نیز عواملی هستند که عملکرد آن را تحت تاثیر قرار می دهند. لذا قبل از طراحی یک سازه فروشوئی شناسائی این پارامترها ضروری می باشد. برای انجام این کار از آمار ایستگاه هواشناسی معدن مس سرچشمه استفاده شده است. با استفاده از این آمار وضعیت درجه حرارت، بارندگی روزانه و بارندگی سالیانه در منطقه مورد نظر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)