پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1386
پدیدآورندگان:
نادر یزدان بخش [پدیدآور اصلی]، ناصر حافظی مقدس[استاد راهنما]، غلامعباس کاظمی[استاد راهنما]
چکیده: هدف از مطالعه حاضر بررسی آبگذری پی و تکیه گاههای سد گتوند و ارائه راهکاری مناسب جهت کاهش آن می باشد. برای این منظور ابتدا عوامل مؤثر در آبگذری و روشهای متداول کاهش آن در سد های خاکی مورد بررسی قرار گرفته و سپس با بررسی های صحرایی و مطالعات ژئوتکنیکی وضعیت زیر سطحی محور و تکیه گاه سد گتوند بررسی شده است. همچنین بر اساس نتایج آزمایشات لوژان و لوفران، نفوذپذیری مصالح تشکیل دهنده پی و تکیه گاه و رفتار آنها تحت فشار های مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. عملیات تزریق آزمایشی و نتایج آبگذری مبین این است که با انتخاب روش بهینه تزریق شامل نسبت اختلاط سیمان و فشار مناسب و نیز استفاده از افزودنی های مناسب می توان آبگذری پی سد گتوند را تا حد مورد نیاز کاهش داد. از جمله موارد مورد بررسی در این مطالعه، ارزیابی رفتار توده سنگ سد گتوند در برابر آزمایش فشار آب و دسته بندی آن و نقش فشار در رفتار توده سنگ و خواص متفاوت آن می باشد. بر مبنای یافته های فوق در مطالعه حاضر روشهای حفاری و تزریق و نیز فشار مؤثر در طراحی پرده تزریق از داخل گالری بازرسی و نیز فازهای مختلف ساختگاه سد به صورت دستورالعمل های اجرایی ارائه شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)