پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
محمدرئوف روان بد [پدیدآور اصلی]، محمد علی صدرنیا[استاد راهنما]
چکیده: تشخیص و شناسایی عیب یکی از مهمترین مسائل فرآیندهای صنعتی میباشد. تشخیص به موقع و رفع آن می تواند عاملی برای جلوگیری از پیشرفت عیب و صدمات بیشتر آن باشد. به دلیل تاثیر عدم قطعیت های مدل، اغتشاشات و نویزها، به دست آوردن اطلاعات دقیق عیب ، تنها از طرح تشخیص و شناسایی عیب آسان نمی باشد، در نتیجه با استفاده از تخمین عیب می توان اطلاعات دقیقتری از عیب را به دست آورد. یکی از روش های متداول در تشخیص عیب استفاده از رویتگر می باشد. موضوع تشخیص عیب عملگر برای دوربین سه محور تثبیت شده با ژیروسکوپ (سیستم سنجش از دور ) همراه با اغتشاش است. ابتدا شاخص عملکردی ∞_H_i/H را در هر جهت از فضای مانده تولیده شده ، و سپس یک شاخص طراحی جدید که با حداکثر و حداقل مقادیر تکین غیر صفر تابع تبدیل با معیار اغتشاش به مانده محاسبه می‌شود. در نتیجه طراحی فیلتر تشخیص عیب می‌تواند به عنوان مسئله بهینه سازی ∞_H_i/H به گونه‌ای طراحی شود که معیار نسبت حساسیت/مقاوم بودن حداکثر شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فیلتر تشخیص عیب #دوربین سه محوره تثبیت شده با ژیروسکوپ #بهینه سازی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)