پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1385
پدیدآورندگان:
عطیه حاجی جعفری [پدیدآور اصلی]، محمد علی صدرنیا[استاد راهنما]، حسین مروی[استاد مشاور]
چکیده: سیستم های تعلیق مغناطیسی که پایه و اساس عملکرد قطارهای مغناطیسی هستند به دو دسته کلی تقسیم شوند: تعلیق الکترودینامیکی و تعلیق الکترومغناطیسی بر اساس نیروهای دافعه مغناطیسی عمل کرده و سیستمی به طور ذاتی پایدار است و حتی در بسیاری موارد با کنترل حلقه باز مقاومت خوبی دارد..... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کنترل مقاوم #تکنیک mu #قطار مغناطیسی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)