پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1387
پدیدآورندگان:
ناصر طالبی [پدیدآور اصلی]، محمد علی صدرنیا[استاد راهنما]
چکیده: در سال های اخیر، اینورترهای PWM کاربرد وسیعی در سیستم های قدرت پیدا کرده اند. به کار بردن اینورترها به صورت موازی باعث دستیابی به محدوده توان بیشتر و قابلیت اطمینان بالاتر می شود. مسئله کنترل برای اینورترهای موازی، رگولاسیون مناسب ولتاژ خروجی و توزیع مناسب جریان بین اینورترهاست. در این تحقیق از سه سیستم کنترل مختلف برای برآورده ساختن اهداف فوق استفاده شده است. اولین سیستم کنترل بر مبنای کنترل کننده حاصل از روش منحنی های مشخصه (جبرانساز جابجائی پذیر تقریبی) است. دو سیستم کنترل دیگر از کنترل کننده های H∞ و LQG بهره می برند. برای توزیع جریان نیز از دو تکنیک ACSS و 3C استفاده شده است. نتایج شبیه سازی سیستم های یک، دو و سه طبقه برای بارهای مختلف و عدم قطعیت های پارامتری در نرم افزار Matlab نشان دهنده صحت عملکرد سیستم های کنترل در رگولاسیون ولتاژ و توزیع جریان است. همچنین در این تحقیق عملکرد سیستم های کنترل اعمال شده بر روی اینورترهای موازی، توسط معیارهای مختلفی چون بررسی عدم قطعیت، پاسخ سیستم های کنترل برای بارهای مقاومتی متفاوت، قابلیت اطمینان و... با یکدیگر مقایسه شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اینورترهای موازی PWM #رگولاسیون ولتاژ #توزیع برابر جریان #سیستم های کنترل مقاوم.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)