پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
جواد برسلانی [پدیدآور اصلی]، علی دستفان[استاد راهنما]، مهدی حق شناس [استاد مشاور]
چکیده: این پایان نامه به معرفی، مدل سازی و کنترل اینورترهای سه فاز چهار شاخه جهت تغذیه بارهای نامتعادل می پردازد و دو روش جدید در کنترل این مبدل ارائه می دهد. روش اول مبتنی بر مجزاسازی و کنترل سیستم با استفاده از فیدبک حالت و روش دوم برپایه مجزاسازی و کنترل به کمک فیدبک ولتاژی مجزاکننده می باشد. در هر یک از روش های پیشنهادی مدلسازی و طراحی روش کنترل به طور کامل صورت گرفته و بحث هایی نظیر پاسخ به اغتشاش و پایداری تا حد امکان بیان شده است. روش های پیشنهادی به علت عملکرد در دستگاه abc و نیز سادگی ساختار، در پیاده سازی پیچیدگی های روش های قبلی را نداشته و دارای پاسخ قابل قبولی در حالات بار نامتعادل می باشند. نتایج شبیه سازی ها، توانایی روش های بکار گرفته شده را در کاهش خطای ردگیری ولتاژ مرجع خروجی نشان می دهد که ارزیابی مقیاس های متعارف در بررسی سیستم های نامتعادل اعم از اعوجاج کلی هارمونیکی، ضریب عدم تعادل و خطای حالت دائم بر این ادعا صحه می گذارد. به منظور بررسی یکی از روش های کنترل پیشنهادی در شرایط کار عملی، یک نمونه آزمایشگاهی اینورتر سه فاز چهار شاخه به همراه کلیه ی ملزومات آن شامل فیلتر خروجی، بردهای واسط الکترونیک، واحد پردازنده و ... طراحی و ساخته شده است. نتایج حاصل از ساخت نمونه ساخته شده اینورتر و مقایسه ی آن با شبیه سازی های صورت گرفته، صحت و کارایی روش بکار گرفته شده را اثبات می کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اینورتر ولتاژ سه فاز چهار شاخه #بار نامتعادل #مدل میانگین اینورتر #روش های کنترل مجزا کننده #مدولاسیون اینورترهای چهار شاخه.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)