پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
حامد عصمتی [پدیدآور اصلی]، علی دستفان[استاد راهنما]
چکیده: اندازه ولتاژ AC را می توان با استفاده از مبدل های کنترل فاز و مبدل برشگر ولتاژ AC تغییر داد. در مبدل کنترل فاز عمل کلیدزنی در هر دوره تناوب منبع اتفاق می افتد تا بخشی از شکل موج منبع را قبل از این که به بار برسد حذف کند. در مبدل کنترل فاز، هارمونیک های مرتبه پایین دارای درصد بالایی بوده و همچنین اعوجاج ولتاژ دارای مقدار بالایی است. مبدل برشگر ولتاژ AC با استفاده از تکنیک مدولاسیون عرض پالس و تغییر نسبت وظیفه، اندازه ولتاژ خروجی را تغییر می دهد. استفاده از تکنیک مدولاسیون عرض پالس، باعث مشکلاتی همچون ایجاد نویز و تداخلات الکترومغناطیسی می گردد. در این پایان نامه برشگر ولتاژ AC با مدولاسیون عرض پالس تصادفی مورد بررسی قرار گرفته است. تکنیک های مدولاسیون عرض پالس تصادفی برای حل مشکلات ناشی از کلیدزنی در فرکانس بالا که سبب ایجاد نویز و تداخلات الکترومغناطیسی می شود ارائه شده اند. به منظور اعمال مدولاسیون عرض پالس تصادفی به برشگر ولتاژ AC، یک روش پیشنهادی ارائه شده که مدلسازی و روش کنترل به طور کامل صورت گرفته شده است. نتایج شبیه سازی ها، عملکرد برشگر ولتاژ AC با تکنیک مدولاسیون عرض پالس تصادفی را در کاهش اندازه هارمونیک در فرکانس کلیدزنی و پخش این هارمونیک ها در یک بازه وسیع فرکانس و همچنین تنظیم سرعت موتور در مقدار مورد نظر را نشان می دهد. به منظور بررسی عملکرد تکنیک مدولاسیون عرض پالس تصادفی در شرایط کارعملی، یک نمونه آزمایشگاهی برشگر ولتاژ AC به همراه کلیه ملزومات آن شامل فیلتر ورودی، پردازنده و... طراحی و ساخته شده است. نتایج نمونه ساخته شده برشگر ولتاژ AC و مقایسه آن با شبیه سازی های انجام شده، صحت و کارایی آن را نشان می دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#برشگر ولتاژ AC #مدولاسیون عرض پالس #مدولاسیون عرض پالس تصادفی #فرکانس کلیدزنی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)