پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1385
پدیدآورندگان:
محمد مهدی جعفری کنگ [پدیدآور اصلی]، علی دستفان[استاد راهنما]، محمد توکلی بینا [استاد مشاور]
چکیده: یکی از ابزارهای حالت مورد استفاده برای جبرانسازی فلش ولتاژ، بازگرداننده دینامیکی ولتاژ (DVR) است بخشهای اصلی یک DVR بخش ذخیره ساز انرژی الکتریکی، اینورتر( مبدل ولتاژ DC به AC) و بخش کنترل DVR می باشند. در این پایان نامه پس از معرفی قسمتهای مختلف DVR و استراتژی های کنترلی آن، چند روش کنترلی برای سخت افزار DVR متشکل از یکسوساز دیودی سه فاز و اینورتر پل سه فاز مورد بررسی قرار گرفته اند. کنترل پیشخور و کنترل پسخور به همراه روش کلیدزنی SVM و یک روش کنترلی مبتنی بر کلید زنی به روش باند هیسترزیس شیوه های کنترلی هستند که مورد بررسی قرار گرفته شده اند. عدم ثبات ولتاژ بخش DC و کشیدن جریان هارمونیکی از شبکه از معایب DVR معمولی هستند بنابراین در این گزارش به کمک یک یکسوساز افزاینده ساده و یک اینورتر پل سه فاز، ساختار جدیدی طراحی و پیشنهاد شده است که قادر است جبرانسازی فلش ولتاژ را بهتر از سخت افزار اول انجام داده و از طرفی جریانی تقریبا سینوسی از خط دریافت کند. همچنین روشهای کلیدزنی به کار گرفته شده برای اینورتر پل سه فاز که رد ساختارها استفاده شده است، امکان جبران سازی مولفه توالی صفر ولتاژ را نیز تا حد قابل قبولی فراهم آورده اند. شبیه سازی با استفاده از نرم افزار SIMUlixnk-MATLAB انجام شده اند و در تمامی آنها شناسایی خطا به کمک یک حلقه فاز قفل شده نرم افزاری صورت گرفته است. استراتژی جبرانسازی ولتاژ نیز از نوع همفاز می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فلش ولتاژ #بازگرداننده دینامیکی ولتاز #مدولاسیون فضای برداری #‌کلیدزنی به روش باند هیسترزیس #یکسوساز افزاینده #اصلاح ضریب توان

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)