پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
امیر پیغمبری [پدیدآور اصلی]، علی دستفان[استاد راهنما]، علیرضا احمدی فرد[استاد مشاور]
چکیده: برای راه اندازی موتورهای مغناطیس دائم سینکرون در نقطه کار مناسب شامل گشتاور، توان و سرعت مورد نیاز، از اینورتر و مدولاسیون پهنای باند استفاده می شود. در حالت معمول، درایو موتور با استفاده از فرکانس کلیدزنی ثابت انجام می شود. این کار باعث ایجاد هارمونیک هایی با فرکانس کلیدزنی و مضارب آن در طیف فرکانسی ولتاژ و جریان می شود که این هارمونیک ها توسط موتور به نویز سوت مانند تبدیل خواهد شد. برای بالا نگه داشتن بازده در اکثر مبدل ها برای راه اندازی موتور، فرکانس کلیدزنی را کمتر از kHz 10 قرار می دهند. در این فرکانس گوش انسان دارای حساسیت بالایی می-باشد بنابراین نویز سوت مانند منتشر شده از موتور برای انسان مشکل زا خواهد بود. علاوه بر آن تجمع توان نویز در مضارب فرکانس کلیدزنی باعث تداخل الکترومغناطیسی نیز می شود. در چند دهه اخیر، تکنیک های RPWM برای حل این مشکلات ارائه شده اند. این روش ها با تغییر فرکانس کلیدزنی به صورت تصادفی، طیف فرکانسی ولتاژ خروجی را یکنواخت می کند به عبارت دیگر در روش های RPWM تمام فرکانس ها تحریک می شوند و اندازه اجزاء فرکانسی تقریبا دارای اندازه یکسانی می باشند. تکنیک های RPWM مشکل نویز سوت مانند و تداخل الکترومغناطیسی را تاحدی حل کرده اند اما طیف ولتاژ یکنواخت ممکن است باعث تحریک فرکانس های تشدید موتور و افزایش نویز صوتی و لرزش آن شود. در این پایان نامه یک روش برای انتخاب پریود کلیدزنی ارائه می شود که در آن با توجه به سیکل کاری و ساختار مبدل الکترونیک قدرت، پریود کلیدزنی طوری انتخاب می شود که در طیف فرکانسی موج RPWM یک فرکانس انتخابی حذف و از تحریک فرکانس تشدید موتور جلوگیری شود که این امر باعث کاهش نویز صوتی خواهد شد. روش پیشنهادی قابل پیاده سازی در اکثر مبدل های الکترونیک قدرتی که با استفاده از مفهوم مدولاسیون پهنای باند کار می کنند، را دارا می باشد. در ادامه نحوه اعمال آن به اینورترهای سه-فاز بر پایه SPWM، SVPWM و کنترل مستقیم گشتاور برای راه اندازی موتور مغناطیس دائم ارائه خواهد شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#موتور مغناطیس دائم سینوسی #نویز صوتی #مبدل های الکترونیک قدرت #مدولاسیون پهنای باند #مدولاسیون بردار حالت #کنترل مستقیم گشتاور.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)