پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
مهرداد میرزایی [پدیدآور اصلی]، علی دستفان[استاد راهنما]
چکیده: امروز موتورهای جریان متناوب خصوصا موتور القایی بخاطر مزایای ذاتی‌اش به یکی از پرکاربردترین موتورهای در صنعت تبدیل شده است و با پیشرفت در زمینه الکترونیک قدرت و پردازنده‌های دیجیتال، روش‌های مدرن فراوانی برای کنترل این موتور ارائه شده است. اخیرا مطالعات فراوانی برای دستیابی به یک کنترل موثر گشتاور و شار مغناطیسی صورت گرفته است که در این میان دو روش کنترل میدان‌گرا و کنترل مستقیم گشتاور دارای محبوبیت فراوانی است. با بررسی مطالعات اخیر در روش کنترل مستقیم گشتاور، روشن است که یکی از مهمترین شاخصه این روش که سادگی طرح و حجم محاسباتی پائین می‌باشد، نادیده گرفته شده و محققان با افزودن به پیچیدگی روش کنترلی، عملکرد آن را بهبود بخشیده‌اند. در این پایان‌نامه الگوریتمی برای تعیین حالات کلید‌زنی اینورتر ارائه شده است. این الگوریتم ترکیبی از کنترل کننده‌ مدولاسیون بردار فضایی و هیسترزیس می‌باشد. اما با این تفاوت که در این الگوریتم، پیچیدگی‌های روش مدولاسیون بردار فضایی کاهش یافته است و همچنین مشکل متغیر بودن فرکانس کلید‌زنی در روش هیسترزیس نیز حل شده و فرکانس کلید‌زنی ثابت باقی خواهد ماند. این الگوریتم برای تعیین حالات کلید‌زنی اینورتر در روش کنترل مستقیم گشتاور موتور القایی بکار گرفته شده است و اهداف کنترلی در یک سیستم درایو موتور، نظیر فرکانس کلیدزنی ثابت، ریپل گشتاور و شار استاتور کمتر، در نتیجه هارمونیک جریانی کمتر و سادگی در پیاده سازی با استفاده از الگوریتم جدید مدولاسیون بردار فضایی بدست آمده‌اند. در این پایان‌نامه برای تائید صحت قابلیت های ارائه شده، در ابتدا نتایج شبیه سازی بصورت حلقه باز و حلقه بسته در نرم افزار Matlab/Simulixnk انجام شده است و نتایج سه روش کنترلی DTC-basic، DTC-SVM و روش پیشنهادی با یکدیگر مقایسه شده‌اند. سپس برای بررسی عملکرد سیستم بصورت حلقه باز، سه روش بیان شده با استفاده از پردازنده TMS320F38335 بصورت آزمایشگاهی پیاده‌سازی شده و نتایج آنها با یکدیگر مقایسه شده‌اند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#موتور القایی #کنترل میدان‌گرا #کنترل مستقیم گشتاور #مدولاسیون بردار فضایی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)