پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1389
پدیدآورندگان:
مرتضی آزادی [پدیدآور اصلی]، احمد دارابی[استاد راهنما]، علی دستفان[استاد مشاور]
چکیده: برجستگی های ساختاری و تغذیه اینورتری دو فاکتور بسیار مهم ایجاد نوسانات گشتاور موتورهایDC بدون جاروبک (PMBLDC) می باشند. ریپل گشتاور دندانه ای بعلت تاثیر متقابل بین میدان مغناطیسی روتور و شیارهای استاتور تولید می شود. این نوسانات گشتاور دندانه ای را می توان با طراحی بهینه شیارها و دندانه های استاتور و با انتخاب مناسب شکل قطب ها تا حدودی کاهش داد. با توجه به تحقیقات بسیار انجام گرفته در زمینه روش های بهینه سازی ساختار و طراحی موتور، تا زمانیکه یک تحول اساسی در تکنولوژی مواد هادی و مغناطیسی اتفاق نیفتد، انتظار اصلاح قابل توجهی در بازده و کیفیت عملکرد موتور نمی رود. بنابراین امروزه بیشترین تحقیقات صرف ابداع و یا اصلاح روش های تغذیه موتور و سیستم های کنترلی برای محدود کردن نوسانات گشتاور و سرعت و بهبود دیگر شاخصه های عملکردی موتور می شود. در این پایان نامه، تلاش ها معطوف به بهبود شاخصه های عملکردی موتور به ویژه کاهش نوسانات گشتاور با استفاده از روش های تغذیه مناسب می باشد. به کمک اینورتر منبع ولتاژی با مدولاسیون-های مختلف، سیم پیچ های استاتور یک موتور سه فاز نوع سینوسی تغذیه می شوند و شاخصه های عملکردی موتور نیز با یکدیگر مقایسه می شوند. نتایج نشان می دهند که شاخصه های عملکردی موتور زمانی که از روش مدولاسیون هیسترزیس با پهنای باند مناسب استفاده می شود بهبود می یابد. شاخصه های عملکردی موتور تغذیه شده با دو اینورتر مختلف چند سطحی نیز در این پایان نامه نشان داده شده است. ضمناً در هر دو حالت تلفات هسته موتور در نظر گرفته شده است و همچنین سوئیچ ها با توجه به توان موتور و جریان عبور کننده از سوئیچ ها، بصورت واقعی مدل شده اند. در این پایان نامه بدلیل کاربرد موتورهای با تعداد فازهای بالا در صنایع نظامی و گسترش روزافزون منطق فازی به کنترل سرعت موتور الکتریکی یازده فاز به کمک کنترل کننده فازی افزایشی و موتور نه فاز با ماتریس اندوکتانس واقعی نیز پرداخته شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#موتور PMBLDC #اینورتر چند سطحی #مدولاسیون پهنای پالس #مدولاسیون هیسترزیس #کنترل اسکالر #کنترل برداری #کنترل کننده فازی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)