پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
اسماعیل کیوانلو شهرستانکی [پدیدآور اصلی]، علی دستفان[استاد راهنما]
چکیده: امروزه اینورترهای کلیدزنی خازنی به دلیل چگالی توان بالا و ابعاد کوچک استفاده فراوانی در انرژی های تجدید پذیر دارند. یکی از مشکلات اساسی این دسته از اینورترها، عدم وجود امکان تنظیم دامنه ولتاژ خروجی و وجود جریان هجومی می باشد که در این پایان نامه راهکار مناسبی برای آن ارائه شده است. بدست آوردن نقطه کار مناسب مبدل یکی از راهکارها است، بدین منظور نیاز است تا عملکرد بهینه مبدل به ازای پارامترهای مختلف بررسی شود. این پارامترها شامل زمان وظیفه مدار، فرکانس کلیدزنی و ظرفیت خازن ها می باشند که به منظور دستیابی به بیشینه راندمان و توان خروجی انتخاب می شوند. راهکار دیگر استفاده از یک منبع جریان در ورودی مبدل به‌ منظور کنترل دامنه جریان مدار است. بکارگیری سلف باعث رفتار منبع جریانی در مدار شده و جریان هجومی شارژ خازن ها را کنترل می کند. در مدار کلیدزنی خازنی، انرژی شارژ شدن دو خازن در مقاومت مسیر تلف می شود اما در مدار پیشنهادی با افزودن یک سلف به مسیر شارژ، این انرژی ذخیره شده و در حالت دشارژ تخلیه می شود. مزیت دیگر استفاده از این روش افزایش راندمان مدار است. شبیه‌سازی و بررسی انجام ‌شده در این خصوص بهبود میزان راندمان را تایید می‌کند. در انتها به منظور بررسی صحت عملکرد راهکار پیشنهادی، نمونه آزمایشگاهی مدار ساخته شده و مورد بررسی قرار گرفته است و مشاهده می شود که نتایج بدست آمده از مدار آزمایشگاهی تایید کننده نتایج حاصل از شبیه‌سازی می-باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اینورتر کلیدزنی خازنی #کنترل ولتاژ #جریان هجومی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)