پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
فهیمه قربانی وشکی [پدیدآور اصلی]، محمد علی صدرنیا[استاد راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد مشاور]
چکیده: همچنان که سیستم های کنترل پیچیده تر می شوند، اطمینان پذیری و امنیت عملکردشان از اهمیت بیشتری برخوردار می گردد. از آنجا که هیچ سیستمی در عمل نمی تواند تحت تغییرات محیطی گوناگون در تمام مدت بی نقص عمل کند، ضروری است که قادر باشیم خطاهای محتمل در یک سیستم را در سریع ترین زمان ممکن آشکارسازی کنیم.. ما در این پایان نامه، مسأله ی تشخیص و جداسازی خطای مبتنی بر رؤیتگر برای سیستم های دینامیکی خطی تغییر ناپذیر با زمان را با تکیه بر مقاوم بودن مطالعه می کنیم. پس از ارائه ی برخی تعاریف ، مسأله ی تشخیص خطای مبتنی بر مدل به همراه خلاصه ای از روش های مختلف در تولید باقیمانده -های مقاوم تشخیص خطا معرفی خواهد شد. سه ساختار رؤیتگر معرفی و تشخیص خطای مبتنی بر ساختارهای مختلف رؤیتگر مطالعه و مسأله ی مقاوم بودن در ارتباط با تشخیص خطا مطرح می شود. در این پایان نامه ما یک روش تشخیص و جداسازی خطای مقاوم سنسور را برای مدل خطی سازی شده ی زیردریایی بدون سرنشین با استفاده از رؤیتگرهای ورودی نامعلوم ارائه می کنیم. در راستای انجام یک نوآوری در این زمینه، یک روش هوشمند در طراحی رؤیتگر ورودی نامعلوم با استفاده از الگوریتم بهینه سازی پرندگان معرفی می کنیم. نتایج شبیه سازی برای نمایش مؤثر بودن روش بهینه ی ارائه شده در تشخیص خطای مقاوم ارائه می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تشخیص و جداسازی خطای مقاوم- زیردریایی بدون سرنشین-رؤیتگر ورودی نامعلوم- الگوریتم بهینه سازی پرندگان

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)