پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
اسماعیل ابراهیمیان چنیجانی [پدیدآور اصلی]، محمد علی صدرنیا[استاد راهنما]
چکیده: در ابتدا به موضوع هواپیماهای بدون سرنشین و اهمیت حسگرهای آن می پردازیم. مفهوم عیب و انواع آن را شرح می دهیم، سپس روش های تشخیص عیب را به‌طور مختصر معرفی می کنیم. مدل موردبررسی، سیستم خطی هواپیمای بدون سرنشین مچان است که به‌صورت چند ورودی-چندخروجی در نظر گرفته ایم. تاکنون اغلب روش های استفاده‌شده جهت تشخیص و آشکارسازی عیب، استفاده از تغییرات مانده برای تشخیص حضور عیب بوده است. استفاده از مانده اطلاعات دقیقی از ماهیت عیب به ما نمی دهد. همچنین درزمینه تشخیص و آشکارسازی عیب های متغیر بازمان کارهای ضعیفی انجام‌شده است. روش پیشنهادی در این پایان نامه استفاده از روش مبتنی بر مدل است که با طراحی رویتگر تطبیقی و به‌کارگیری آن به تشخیص و بازسازی عیب های متغیر بازمان نیز می پردازد. در قسمت شبیه‌سازی ابتدا رویتگر تطبیقی موردنظر را با رویتگر کلاسیک مقایسه می کنیم و نشان می دهیم که این روش برای تشخیص عیب های متغیر بازمان بسیار مناسب است. هدف در این پایان‌نامه، به دست آوردن ساختار عیب اتفاق افتاده در خروجی سیستم است. همچنین نشان می دهیم که رویتگر با حضور هم‌زمان چند عیب و باوجود نامعینی بازهم به تشخیص صحیح عیب می‌پردازد. این روش از روش های تشخیص سریع عیب با دقت بالا محسوب می شود و از روش های پرکاربرد و مطمئن در این امر است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آشکارسازی و جداسازی عیب #رویتگر تطبیقی #نامعینی #هواپیمای بدون سرنشین #عیب متغیر بازمان

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)