رویداد ملی “بوت‌کمپ مدیریت پروژه”
چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۲

رویداد ملی “بوت‌کمپ مدیریت پروژه”

گزارش تصویری مراسم بزرگداشت روز کارگر
چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

گزارش تصویری مراسم بزرگداشت روز کارگر