اخبار و رویدادها: کارگاه های تخصصی دهمین دوره مسابقه بین‌المللی کن ست ایران توسط پژوهشگاه هوا فضا

کارگاه های تخصصی دهمین دوره مسابقه بین‌المللی کن ست ایران توسط پژوهشگاه هوا فضا
دوشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۲- ۱۳:۵۰:۰۰2-(1)


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #مسابقات بین المللی #کن ست ....2
12345