اخبار و رویدادها: برگزاری دوره مهارتهای ارتباط موثر

برگزاری دوره مهارتهای ارتباط موثر
چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲- ۱۰:۵۳:۵۵ertebat


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #رویداد #کارگاه آموزشی #مهارت کاربردی #ارتباط موثر...2
12345