اخبار و رویدادها: مرحله ارزیابی تخصصی(مصاحبه) آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 1403، داوطلبان متقاضی استعدادهای درخشان

مرحله ارزیابی تخصصی(مصاحبه) آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 1403، داوطلبان متقاضی استعدادهای درخشان
یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۳- ۱۵:۱۷:۴۴به اطلاع دانشجویان عزیز استعدادهای درخشان پذیرفته شده در مرحله اول آزمون دکتری می رساند جهت اطلاع ازمرحله ارزیابی تخصصی(مصاحبه) آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 1403، داوطلبان متقاضی استعدادهای درخشان فایل ذیل را مطالعه نمایند:

اطلاعیه مصاحبه دکتری1403


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #اطلاعیه آموزشی #مصاحبه دکتری #استعدادهای درخشان...2
12345