اخبار و رویدادها: بیست و ششمین کنگره سراسری همکاری های دولت، صنعت و دانشگاه

بیست و ششمین کنگره سراسری همکاری های دولت، صنعت و دانشگاه
دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳- ۱۱:۱۳:۵۷photo10797226984


کلمات کلیدی: #کنگره #ملی #همکاری های دولت #صنعت و دانشگاه...2
12345