اخبار و رویدادها: برگزاری برنامه آموزشی دو روزه مدرسه ملی انتخابات توسط دانشگاه شیراز

برگزاری برنامه آموزشی دو روزه مدرسه ملی انتخابات توسط دانشگاه شیراز
سه شنبه ۵ دی ۱۴۰۲- ۰۸:۳۵:۰۰14021-10-27981402100311562193-(1)


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #تعاملات #رویداد #دانشگاه شیراز...2
12345