اخبار و رویدادها: یکصد ونود و هشتمین همایش ملی سلامت و زندگی

یکصد ونود و هشتمین همایش ملی سلامت و زندگی
دوشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۲- ۱۱:۱۹:۴۱

یکصد ونود و هشتمین همایش ملی سلامت و زندگی

یکصد ونود و هشتمین همایش ملی سلامت و زندگی و هشتاد و نهمین همایش سلامت و زندگی شهرستان شاهرود

photo_2024-01-18_18-50-50


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #همایش #سلامت و زندگی...2
12345