اخبار و رویدادها: کارگاه های آموزشی اولین کنفرانس ملی مهارت ایران

کارگاه های آموزشی اولین کنفرانس ملی مهارت ایران
شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳- ۰۹:۴۲:۲۴پوستر-اصلي-با-لوگو2-copy


کلمات کلیدی: #رویداد #کارگاه های آموزشی اولین کنفرانس ملی مهارت ایران...2
12345