اخبار و رویدادها: گزارش تصویری جلسه معارفه دانشجویان جدید الورود بین الملل

گزارش تصویری جلسه معارفه دانشجویان جدید الورود بین الملل
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۳- ۱۰:۲۰:۱۷