اخبار و رویدادها: تقدیر از مرکز آپا دانشگاه صنعتی شاهرود در همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات و مراکز آپای کشور

تقدیر از مرکز آپا دانشگاه صنعتی شاهرود در همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات و مراکز آپای کشور
شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۳- ۱۲:۱۷:۵۳

تقدیر از مرکز آپا دانشگاه صنعتی شاهرود در همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات و مراکز آپای کشور

به نقل از محسن رضوانی مدیر مرکز آپا این دانشگاه، در همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات و مراکز آپای دانشگاه ها و موسسات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از مرکز آپای شاهرود در محل دانشگاه الزهرا تقدیر به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود و به نقل از محسن رضوانی مدیر مرکز آپا این دانشگاه، در همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات و مراکز آپای دانشگاه ها و موسسات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در روز دوشنبه 12 تیر ماه 1403 از مرکز آپای این دانشگاه در محل دانشگاه الزهرا تقدیر به عمل آمد.

در این مراسم از سه مرکز آپای صنعتی شاهرود، صنعتی اصفهان و شیراز از مجموع 39 مرکز آپای کشوری تقدیر شد.

دومین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات و مراکز دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی پژوهشی و فناوری با حضور دکتر زلفی گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری؛ دهقانی فیروز آبادی معاون علمی و فناوری اقتصاد و دانش بنیان رییس جمهور؛ مخبر دزفولی رییس فرهنگستان علوم همراه بود.

روابط عمومی دانشگاه کسب این موفقیت را به جامعه دانشگاهی این دانشگاه تبریک عرض می نماید.

تقدیرنامه وزیر لوح 1403photo12415943968

photo12415943806


کلمات کلیدی: #تقدیر #مرکز آپا #دانشگاه صنعتی شاهرود #همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات #مراکز آپای کشور #...3
12345