اخبار و رویدادها: زمان ارزشیابی نیمسال دوم 1403-1402و پیش ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی 1404-1403

زمان ارزشیابی نیمسال دوم 1403-1402و پیش ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی 1404-1403
سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳- ۱۰:۱۰:۵۴زمان-ارزشیابی--نیمسال-دوم1403--1402و-پیش¬ثبت¬نام-نیمسال-اول-1404-1403-


کلمات کلیدی: #اطلاعیه آموزشی #دانشگاه صنعتی شاهرود #ارزشیابی #نیم سال دوم...2
12345