اخبار و رویدادها: گزارش تصویری جلسه شورای دانشگاه با حضور نماینده مردم شاهرود در مجلس

گزارش تصویری جلسه شورای دانشگاه با حضور نماینده مردم شاهرود در مجلس
یکشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۳- ۱۲:۵۳:۵۶