سخنرانی برنده جايزه نوبل Takaaki kajita
یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

سخنرانی برنده جايزه نوبل Takaaki kajita

 برگزاری رويداد مرتبط با هدايت شغلی
چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

برگزاری رويداد مرتبط با هدايت شغلی