اخبار و رویدادها: برگزاری دومین فراخوان طرح های پژوهشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

برگزاری دومین فراخوان طرح های پژوهشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲- ۱۴:۳۹:۰۴9217


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #دومین فراخوان #طرح های پژوهشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور...2
12345