اخبار و رویدادها: برگزاری دو نشست علمی با موضوع های کاربردهای AIدر تشخیص بیمارهای حوزه مغز و اعصاب

برگزاری دو نشست علمی با موضوع های کاربردهای AIدر تشخیص بیمارهای حوزه مغز و اعصاب
دوشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۲- ۰۸:۱۵:۰۰

 برگزاری دو نشست علمی با موضوع های کاربردهای AIدر تشخیص بیمارهای حوزه مغز و اعصاب

برگزاری دو نشست علمی با موضوع های کاربردهای AIدر تشخیص بیمارهای حوزه مغز و اعصاب به کمک تصویر برداری تشخیصی پزشکی به مناسبت هفته پژوهش