اخبار و رویدادها: نودمین همایش سلامت و زندگی شهرستان شاهرود

نودمین همایش سلامت و زندگی شهرستان شاهرود
چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۲- ۰۹:۴۳:۴۸

نودمین همایش سلامت و زندگی شهرستان شاهرود

دویست ودومین همایش ملی سلامت و زندگی و نودمین همایش سلامت و زندگی شهرستان شاهرود

photo_2023-12-19_22-17-47


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #همایش #سلامت و زندگی #شهرستان شاهرود...2
12345