اخبار و رویدادها: برگزاری دومین دوره جایزه منشور توسعه فرهنگ قرآن به عنوان بخش ویژه پانزدهمین جشنواره فارابی

برگزاری دومین دوره جایزه منشور توسعه فرهنگ قرآن به عنوان بخش ویژه پانزدهمین جشنواره فارابی
سه شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲- ۰۹:۰۴:۵۵