اخبار و رویدادها: برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش با عنوان "دستاوردهای پژوهشی"

برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش با عنوان "دستاوردهای پژوهشی"
شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲- ۱۱:۳۸:۴۵هفته-پژوهش

12345