اخبار و رویدادها: برگزاری مسابقات فوتسال دانشجویان پسر منطقه 9 کشوردانشگاه صنعتی شاهرود

برگزاری مسابقات فوتسال دانشجویان پسر منطقه 9 کشوردانشگاه صنعتی شاهرود
شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲- ۱۱:۳۵:۴۸photo_2024-02-24_09-20-34


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #برگزاری مسابقات فوتسال #دانشجویان پسر #منطقه 9...2
12345