اخبار و رویدادها: اطلاعیه بررسی غیبت کلاسی و امتحانی در کمیته منتخب شورای آموزشی

اطلاعیه بررسی غیبت کلاسی و امتحانی در کمیته منتخب شورای آموزشی
دوشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۳- ۰۹:۵۹:۳۶اطلاعیه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی در خصوص "بررسی غیبت کلاسی و امتحانی در کمیته منتخب شورای آموزشی"

9


کلمات کلیدی: #اطلاعیه #غیبت کلاسی #کمیته منتخب شورای آموزشی #...3
12345