حمید رضا اصغری

دانشیار دانشکده مهندسی کشاورزی

دکترای زراعت گرایش اکولوژی خاک

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: آدلاید استرالیا
زمینه ها و علایق پژوهشی: کودهای بیولوژیک
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
تلفن تماس:
تلفن داخلی:

علم سنجی

Google Scholar
(Update: 2023-Nov-08)
1345

Citations

17

h-index

23

i10-index

20

Co-authors

Scopus
(Update: 2023-Nov-08)
652

Citations

11

h-index

60

Co-authors

23

Documents

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 106
ناصر صابری (1401)، "بررسی تاثیر محلولپاشی اسید سالیسیلیک بر رشد و عملکرد ارقام جو در منطقه بندر ترکمن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان، حمید رضا اصغری [استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رحیمی [استاد/ اساتید مشاور]
منصور رجب‌پور (1401)، "تعیین بهترین تراکم بوته برای ژنوتیپ‌های حساس و متحمل به ریزش دانه کنجد در منطقه گرگان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید رضا اصغری، کمال پیغام زاده [استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی [استاد/ اساتید مشاور]
عادله علاقی (1400)، "بررسی تاثیر کاربرد سوپر جاذب و سالیسیلیک اسید بر رشد و عملکرد سورگوم در شرایط تنش کم آبی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید رضا اصغری [استاد/ اساتید راهنما]،
محمد بیاری (1400)، "بررسی تاثیر پرایمینگ و سوپر جاذب بر عملکرد و برخی شاخص‏های رشدی ذرت در مدارهای مختلف آبیاری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید عباس دخت [استاد/ اساتید راهنما]، حمید رضا اصغری، حسن مکاریان [استاد/ اساتید مشاور]
مهدی زارع مقدم (1400)، "بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد در سه رقم کنجد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد غلامی [استاد/ اساتید راهنما]، مهدی برادران فیروزآبادی، حمید رضا اصغری [استاد/ اساتید مشاور]
سیدمهدی حسینی پور (1398)، "بررسی اثر اندازه بذر و تیمار بذرمال روی(Zn) بر صفات رشد و عملکرد سه رقم گندم تجاری گرگان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید رضا اصغری، حمید عباس دخت [استاد/ اساتید راهنما]، حسن مکاریان، منصوره کمندلو [استاد/ اساتید مشاور]
عصمت نوروزی (1398)، "تأثیر زئولیت و کود دامی بر عملکرد نخود در شرایط کم آبیاری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید رضا اصغری [استاد/ اساتید راهنما]، محمدرضا عامریان، مهدی برادران فیروزآبادی [استاد/ اساتید مشاور]
شیرین گودرزیان (1396)، "تأثیر بیوچار و سوپرجاذب بر رشد گیاه گلرنگ تحت تنش خشکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان، حمید رضا اصغری [استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رحیمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محبوبه حجتی (1396)، "ارزیابی چرخه حیات در بوم نظام های تولید گندم و چغندرقند در دشت میامی (شاهرود)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید رضا اصغری [استاد/ اساتید راهنما]، احمد اخیانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مریم حسین نیا (1396)، "بررسی تاثیر هورمون پرایمینگ بر عملکرد کمی و کیفی سویا تحت تنش خشکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید عباس دخت [استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، حمید رضا اصغری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
عظیمه کمایستانی (1395)، "ارزیابی مقاومت به تنش خشکی سه رقم انگور تحت تیمار میکوریزا "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی رضایی [استاد/ اساتید راهنما]، حمید رضا اصغری، حسن قربانی قوژدی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
آرزو رحیمی (1395)، "سینتیک جذب سطحی برخی عناصر آلاینده توسط دو نوع بیوچار سبوس برنج و برگ سنجد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی عباسپور [استاد/ اساتید راهنما]، حمید رضا اصغری، هادی قربانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حسین زرگر (1394)، "اثر ریزموجودات همزیست و نهاده خارجی ( کود ) بر ترسیب و توزیع کربن روی سویا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان، حمید رضا اصغری [استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رحیمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حسین کیخسروی (1394)، "تاثیر بیوچار غنی شده با فسفر بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک و عملکرد گیاه ذرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی عباسپور [استاد/ اساتید راهنما]، حمید رضا اصغری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مهری یعقوبی (1393)، "تاثیر کود بیولوژیک و بیوچار بر رشد و عملکرد گیاه لوبیا چشم بلبلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان، حمید رضا اصغری [استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رحیمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حسن ابراهیمی (1390)، "معدنی شدن گوگرد و رابطه آن با میزان رس و شوری خاک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهین شاهسونی، پیمان کشاورز [استاد/ اساتید راهنما]، حمید رضا اصغری، شاهرخ قرنجیک [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
بررسی همزیستی میکوریزایی در برخی گیاهان شور پسند در شاهرود 1383/12/30 24 ماه خاتمه يافته
بررسی نیاز های اکولوژیک زیره اروپایی در منطقه شاهکوه در شمال شاهرود 1372/12/29 24 ماه خاتمه يافته
آتکولوژی گیاه قیچ در زیست بوم توران 1370/1/17 24 ماه خاتمه يافته
بررسی پوشش گیاهی حوزه آبخیز تاش و مجن 1373/1/17 12 ماه خاتمه يافته
بررسی اثر استفاده از بیوچار و زیولیت بر اصلاح فاضلاب برای استفاده در کشاورزی 1397/6/3 24 ماه پروژه مشترک با اتریش در حال انجام
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهپارک علم و فناوری استان سمنانپارک علم و فناوری استان سمنانپارک علم و فناوری استان سمنانپارک علم و فناوری استان سمنان
یک‌شنبهپارک علم و فناوری استان سمنانپارک علم و فناوری استان سمنانپارک علم و فناوری استان سمنانپارک علم و فناوری استان سمنان
دوشنبهاکولوژیجلسه گروهاکولوژی
سه‌شنبهپارک علم و فناوری استان سمنانپارک علم و فناوری استان سمنانپارک علم و فناوری استان سمناناکولوژی
چهارشنبهبیولوژی خاکبیولوژی خاکحاصلخیزی خاک و کودهای بیولوژیکسمینار
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ