حمید رضا اصغری

استاد دانشکده مهندسی کشاورزی

دکترای زراعت گرایش اکولوژی خاک

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: آدلاید استرالیا
زمینه ها و علایق پژوهشی: کودهای بیولوژیک
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
تلفن تماس:
تلفن داخلی:

علم سنجی

Google Scholar
(Update: 2024-Jun-11)
1536

Citations

19

h-index

25

i10-index

20

Co-authors

Scopus
(Update: 2024-May-07)
695

Citations

13

h-index

62

Co-authors

25

Documents

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 111
آرمیتا امین‌زاده (1402)، "بهبود ساختمان خاک آبگریز توسط بیوچار در حضور قارچ آربوسکولار میکوریزا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، وجیهه درستکار، حمید رضا اصغری [استاد/ اساتید راهنما]،
ناصر صابری (1401)، "بررسی تاثیر محلولپاشی اسید سالیسیلیک بر رشد و عملکرد ارقام جو در منطقه بندر ترکمن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان، حمید رضا اصغری [استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رحیمی [استاد/ اساتید مشاور]
منصور رجب‌پور (1401)، "تعیین بهترین تراکم بوته برای ژنوتیپ‌های حساس و متحمل به ریزش دانه کنجد در منطقه گرگان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید رضا اصغری، کمال پیغام زاده [استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی [استاد/ اساتید مشاور]
عادله علاقی (1400)، "بررسی تاثیر کاربرد سوپر جاذب و سالیسیلیک اسید بر رشد و عملکرد سورگوم در شرایط تنش کم آبی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید رضا اصغری [استاد/ اساتید راهنما]،
محمد بیاری (1400)، "بررسی تاثیر پرایمینگ و سوپر جاذب بر عملکرد و برخی شاخص‏های رشدی ذرت در مدارهای مختلف آبیاری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید عباس دخت [استاد/ اساتید راهنما]، حمید رضا اصغری، حسن مکاریان [استاد/ اساتید مشاور]
مهدی زارع مقدم (1400)، "بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد در سه رقم کنجد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد غلامی [استاد/ اساتید راهنما]، مهدی برادران فیروزآبادی، حمید رضا اصغری [استاد/ اساتید مشاور]
عصمت نوروزی (1398)، "تأثیر زئولیت و کود دامی بر عملکرد نخود در شرایط کم آبیاری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید رضا اصغری [استاد/ اساتید راهنما]، محمدرضا عامریان، مهدی برادران فیروزآبادی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
شیرین گودرزیان (1396)، "تأثیر بیوچار و سوپرجاذب بر رشد گیاه گلرنگ تحت تنش خشکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان، حمید رضا اصغری [استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رحیمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محبوبه حجتی (1396)، "ارزیابی چرخه حیات در بوم نظام های تولید گندم و چغندرقند در دشت میامی (شاهرود)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید رضا اصغری [استاد/ اساتید راهنما]، احمد اخیانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مریم حسین نیا (1396)، "بررسی تاثیر هورمون پرایمینگ بر عملکرد کمی و کیفی سویا تحت تنش خشکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید عباس دخت [استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، حمید رضا اصغری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
عظیمه کمایستانی (1395)، "ارزیابی مقاومت به تنش خشکی سه رقم انگور تحت تیمار میکوریزا "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی رضایی [استاد/ اساتید راهنما]، حمید رضا اصغری، حسن قربانی قوژدی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
آرزو رحیمی (1395)، "سینتیک جذب سطحی برخی عناصر آلاینده توسط دو نوع بیوچار سبوس برنج و برگ سنجد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی عباسپور [استاد/ اساتید راهنما]، حمید رضا اصغری، هادی قربانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حسین زرگر (1394)، "اثر ریزموجودات همزیست و نهاده خارجی ( کود ) بر ترسیب و توزیع کربن روی سویا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان، حمید رضا اصغری [استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رحیمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حسین کیخسروی (1394)، "تاثیر بیوچار غنی شده با فسفر بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک و عملکرد گیاه ذرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی عباسپور [استاد/ اساتید راهنما]، حمید رضا اصغری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مهری یعقوبی (1393)، "تاثیر کود بیولوژیک و بیوچار بر رشد و عملکرد گیاه لوبیا چشم بلبلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان، حمید رضا اصغری [استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رحیمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حسن ابراهیمی (1390)، "معدنی شدن گوگرد و رابطه آن با میزان رس و شوری خاک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهین شاهسونی، پیمان کشاورز [استاد/ اساتید راهنما]، حمید رضا اصغری، شاهرخ قرنجیک [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
بررسی همزیستی میکوریزایی در برخی گیاهان شور پسند در شاهرود 1383/12/30 24 ماه خاتمه يافته
بررسی نیاز های اکولوژیک زیره اروپایی در منطقه شاهکوه در شمال شاهرود 1372/12/29 24 ماه خاتمه يافته
آتکولوژی گیاه قیچ در زیست بوم توران 1370/1/17 24 ماه خاتمه يافته
بررسی پوشش گیاهی حوزه آبخیز تاش و مجن 1373/1/17 12 ماه خاتمه يافته
بررسی اثر استفاده از بیوچار و زیولیت بر اصلاح فاضلاب برای استفاده در کشاورزی 1397/6/3 24 ماه پروژه مشترک با اتریش در حال انجام
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهپارک علم و فناوری استان سمنانپارک علم و فناوری استان سمنانپارک علم و فناوری استان سمنانپارک علم و فناوری استان سمنان
یک‌شنبهپارک علم و فناوری استان سمنانپارک علم و فناوری استان سمنانپارک علم و فناوری استان سمنانپارک علم و فناوری استان سمنان
دوشنبهاکولوژیجلسه گروهاکولوژی
سه‌شنبهپارک علم و فناوری استان سمنانپارک علم و فناوری استان سمنانپارک علم و فناوری استان سمناناکولوژی
چهارشنبهبیولوژی خاکبیولوژی خاکحاصلخیزی خاک و کودهای بیولوژیکسمینار
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ