دستورالعمل اخذ مجوز تمدید سنوات دانشجویان تحصیلات تکمیلی (1402/4/12)

ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری بعد از گذراندن ترم4

فرم جدید پروپوزال ارشد و دکتری (1401/10/17)

ویرایش اسفند1401

جدول دروس عمومی برای دانشجویان کارشناسی (1400/4/22)

جدول دروس عمومی برای دانشجویان کارشناسی

فرمهای آموزشی دکتری(شامل تعیین استاد راهنما گزارش پیشرفت تمدید سنوات) (1400/4/12)

فرمهای آموزشی دکتری(شامل تعیین استاد راهنما گزارش پیشرفت تمدید سنوات و ...)

فرمهای دفاع از پایان نامه ارشد (1398/10/23)

فرم های جدید(اردیبهشت1400)

فرم تعیین داوران پایان نامه/پیشنهاد رساله/رساله (1397/9/14)

ویژه دانشجویان ارشد و دکتری

سرفصل ارشد نفت (1397/6/11)

شامل تمامی گرایشها

سرفصل دروس ارشد و دکتری مهندسی معدن (1397/6/11)

شامل گرایشهای اکتشاف،استخراج،مکانیک سنگ و فراوری

بروشور آزمايشگاه مكانيك سنگ (1390/4/13)

توضيحاتي در خصوص امكانات آزمايشگاه مكانيك سنگ

بروشور آزمايشگاههاي تجزيه مواد معدني (1389/12/22)

توضيحاتي در خصوص آزمايشگاههاي تجزيه دانشكده و امكانات موجود

بروشور آزمايشگاههاي ژئوفيزيك (1389/12/22)

توضيحاتي در خصوص آزمايشگاههاي ژئوفيريك دانشكده و امكانات موجود

فونت تسعليق (1387/12/1)

به اين فونت براي نمايش صحيح برخي از فرمهاي دانشكده نياز است.