آزمایشگاه لرزه شناسی

این آزمایشگاهع مجهز به دستگاه لرزه نگار Terraloc MK6(ساخت شركت ABEM کشور سوئد) و دستگاه Summit II compact ساخت شرکت DMT کشور آلمان است که در لرزه نگاري كم عمق از نوع انعكاسي و انكساري و قابل عمليات در انواع محيطهاي باراني و مرطوب‚ داغ‚پر گرد وغبار‚ برفي و سرد ميباشد. برخي ويژگيهاي كليدي اين دستگاه به شرح زير مي باشد: • بازه بزرگ برداشت داده ها از sμ 25 تا ms 2 كه براي شناخت شكستگيها كافي ميباشد. • طول بازه ثبت كننده از ms 3.2 تا 32.7 ms براي مطالعات moho كافي ميباشد. • سنجش و كنترل كيفي ژئوفون ها و كابلها در محل • اندازه گيري همزمان ميزان نويز كه به صورت گراف بهينه شده ثبت مي گردد. • توانايي ديدن اثر يك يا چند موج بازگشتي و تجزيه و تحليل سريع و دقيق • امكان فيلتر كردن وتجزيه و تحليل طيفهاي مختلف فركانسي • داراي نشان دهنده سرعت موج شكسته شده براي بررسي سريع Target این مطالعات، درتعیین شكستها و حفرات كارستي، انجام عمليات شكست مرزي و بازتابي در خواستگاههاي مطالعات سد و فونداسيون سازه‌هاي عظيم و مطالعات توموگرافي لرزه‌اي، انجام عمليات‌هاي درون چاهي در اكتشاف نفت و بدست آوردن ضرايب ديناميكي خاك با استفاده از سرعت لايه‌ها كاربرد دارد. *براي اطلاعات بيشتر به بروشور موجود در تابلو اعلانات مراجعه نماييد