دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

رئیس دانشکده: فرهنگ سرشکی

دانشكده مهندسي معدن، نفت و ژئوفيزيك دانشگاه شاهرود با چهل و هشت سال قدمت؛ از حضور 26 نفر عضو هيات­ علمي تمام وقت بهره می برد. از اين تعداد، 2 نفر در رتبه استاد، 14 نفر دانشيار و 10نفر استاديار مي­ باشند. در كنار اين افراد، 7نفر كارشناس زبده نيز در حال خدمت در جهت اهداف دانشكده­ اند. در حال حاضر خدمات آموزش و پژوهشي دانشكده در چهار گرايش دكتري (اكتشاف، استخراج، مكانيك سنگ و فرآوري مواد معدني)، پانزده گرايش كارشناسي ­ارشد (اكتشاف معدن، استخراج معدن، ژئوالكتريك، لرزه­ شناسي، ثقل­ سنجي، مغناطيس­ سنجي،زلزله شناسی، مكانيك­ سنگ، تونل و فضاهای زیرزمینی، اكتشاف نفت، حفاري نفت،ژئومکانیک نفت، معدن و محیط زیست، اقتصاد و مدیریت معدنی و فرآوري مواد معدني) و دو گرايش كارشناسي (اكتشاف معدن، استخراج معدن) به دانشجويان و محققان ارائه مي­ شود. اين دانشكده هم­ اكنون از خدمات آزمايشگاهي در قالب 26 آزمايشگاه مستقل، یک مجموعه معدن آموزشی و یک تست سایت ژئوفیزیکی، بهره مي­ برد و همه اين امکانات در حال خدمات­ رساني به دانشگاهيان، شركت ­ها و موسسات خارج دانشگاه هستند. فعاليت همكاران ما در دانشكده سبب گرديده كه در كشور به عنوان اولين پشتوانه طرح ­هاي انرژي­ هاي نو (منابع زمين­ گرمايي) معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري قرار گيريم. مستندات علمي و پژوهشي دانشكده و تمامي متخصصين و محققين كشور نيز به طور فعال و با جديت در سه مجله علمي و پژوهشي معتبر دانشكده با عناوين (Journal of Mining and Environment (JME، "تونل و فضاهاي زيرزميني" و "پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی" منتشر مي­ شود.
تلفن تماس: 02332392204
تلفن داخلی: ----
ایمیل: mine@shahroodut.ac.ir