مشخصات Google Scholar Scopus
نام و نام خانوادگی رشته/گرایش رتبه علمی استنادات h-index i10-index همکاران استنادات h-index تعداد مقالات همکاران
آرزو عابدیکانی شناسی استادیار243472
بهزاد تخم چیاکتشاف معدن، نفتدانشیار83316691083
علیرضا عرب امیریمهندسی اکتشاف معدندانشيار27318303
محمد کارآموزیانفرآوری مواد معدنیدانشیار 3
مهرداد سلیمانی منفرداکتشاف معدن (ژئوفيزيک، لرزه نگاری)دانشیار3
معصومه کردی زمین شناسی نفتاستادیار 2
سجاد نگهبانحفاریاستادیار2
احمد واعظیانمهندسی اکتشاف معدن(ژئوشیمی آلی و معدنی)استادیار68320512392
سوسن ابراهیمی زمين شناسی اقتصادیاستاديار855302136112
یوسف شیریمهندسی نفت - اکتشاف و مخازناستادیار5450649515182
مرتضی جوادی اصطهباناتیمکانیک سنگاستادیار51363040241392
مجید نیکخواهمکانیک سنگدانشیار14865689523333
مهدی نوروزیاستخراج معدناستادیار188655136512182
محمد جهانی چگنیفرآوری مواد معدنیاستادیار2376462
محمد ردادلرزه شناسياستاديار130747106713192
کیومرث سیف پناهی شعبانیمهندسی معدن - محیط زیستدانشیار250862197727573
علی نجاتی کلاتهژئوفیزیک اکتشافی، الکترومغناطیس، گرانی و مغناطیس سنجیدانشیار28410121356412233
حمید آقاجانیژئوفیزیک اکتشافیدانشیار319111112175922323
رامین رفیعیاستخراجاستادیار36811142228819192
ابوالقاسم کامکار روحانیاکتشاف و ژئوفیزیک استاد895131605951046764
شکراله زارعمكانيك سنگ/تونل سازیدانشيار646142274581240413
منصور ضیائیژئو شيمي اكتشافي و GISدانشیار847162394211035503
امین روشندل کاهولرزه‌شناسی دانشیار9261827427611551693
اصغر عزیزیفرآوری مواد معدنیدانشیار10791829198171454733
احمد رمضان زادهمكانيك سنگاستاد1159192486131338484
سیدمحمد اسماعیل جلالیمهندسی استخراج معدناستاد14162135398211848624
فرهنگ سرشکیاستخراج معدناستاد18842645011532268734
محمد عطائیاستخراج معدناستاد859248186134369362061674
نام و نام خانوادگی رشته/گرایش رتبه علمی استنادات h-index i10-index همکاران استنادات h-index تعداد مقالات همکاران