مشخصات Google Scholar Scopus
نام و نام خانوادگی رشته/گرایش رتبه علمی استنادات h-index i10-index همکاران استنادات h-index تعداد مقالات همکاران
آرزو عابدیکانی شناسی استادیار213472
بهزاد تخم چیاکتشاف معدن، نفتدانشیار6731464993
علیرضا عرب امیریمهندسی اکتشاف معدندانشيار22316253
احمد واعظیانمهندسی اکتشاف معدن(ژئوشیمی آلی و معدنی)استادیار462392
محمد کارآموزیانفرآوری مواد معدنیدانشیار 3
مهرداد سلیمانی منفرداکتشاف معدن (ژئوفيزيک، لرزه نگاری)دانشیار3
معصومه کردی زمین شناسی نفتاستادیار 2
سجاد نگهبانحفاریاستادیار2
یوسف شیریمهندسی نفت - اکتشاف و مخازناستادیار4440639513172
سوسن ابراهیمی زمين شناسی اقتصادیاستاديار70520172452
محمد ردادلرزه شناسياستاديار8052768512172
محمد جهانی چگنیفرآوری مواد معدنیاستادیار2025462
مرتضی جوادی اصطهباناتیمکانیک سنگاستادیار45463035241262
مجید نیکخواهمکانیک سنگاستادیار9663636315212
مهدی نوروزیاستخراج معدناستادیار159655109411172
کیومرث سیف پناهی شعبانیمهندسی معدن - محیط زیستدانشیار191762133725563
علی نجاتی کلاتهژئوفیزیک اکتشافی، الکترومغناطیس، گرانی و مغناطیس سنجیدانشیار248991341412233
حمید آقاجانیژئوفیزیک اکتشافیدانشیار28010110148821303
رامین رفیعیاستخراجاستادیار30810132178817152
شکراله زارعمكانيك سنگ/تونل سازیدانشيار501121573371035333
ابوالقاسم کامکار روحانیاکتشاف و ژئوفیزیک دانشیار767121404971042663
منصور ضیائیژئو شيمي اكتشافي و GISدانشیار73414209343933483
امین روشندل کاهولرزه‌شناسی دانشیار7261420385921349693
اصغر عزیزیفرآوری مواد معدنیدانشیار89516261900003
احمد رمضان زادهمكانيك سنگاستاد928172184311233454
سیدمحمد اسماعیل جلالیمهندسی استخراج معدناستاد12312131407101643564
فرهنگ سرشکیاستخراج معدناستاد1592244209382065714
محمد عطائیاستخراج معدناستاد742445169123686341961634
نام و نام خانوادگی رشته/گرایش رتبه علمی استنادات h-index i10-index همکاران استنادات h-index تعداد مقالات همکاران