علی نجاتی کلاته

دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

دکتری ژئوفیزیک اکتشافی ژئوفیزیک اکتشافی، الکترومغناطیس، گرانی و مغناطیس سنجی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه تهران
زمینه ها و علایق پژوهشی: ژئوفیزیک اکتشافی، مدلسازی معکوس همزمان داده های ژئوفیزیکی در اکتشاف ذخایر معدنی و منابع هیدروکربور، مدلسازی عددی و پردازش و تفسیر داده های گرانی و مغناطیس سنجی (زمینی، هوابرد و پهپادی) در اکتشاف معدن، طراحی برداشت پردازش و تفسیر داده های مگنتوتلوریک MT در مهندسی اکتشاف معدن و اکتشاف نفت
عضویت در مجامع علمی: NIGS, EAGE
افتخارات علمی و اختراعات: فارغ التحصیل رتبه اول در مقطع کارشناسی در رشته فیزیک کاربردی از دانشگاه فردوسی مشهد، فارغ التحصیل رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد در رشته ژئوفیزیک از دانشگاه تهران، نفر اول آزمون دکتری تخصصی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در گرایش الکترومغناطیس
شرح مختصر (درباره):
------------------------------------------------------------------------------------------------------ سوابق آموزشي -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- • عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشیار پایه 16 • 1388: دكتري ژئوفيزيك گرايش الکترومغناطيس ، تابستان 1388 • 1383: پذيرفتهً ‌شدن رتبة اول در مقطع دکتري تخصصي ژئوفيزيك، گرايش الکترومغناطيس در موسسة ژئوفيزيک دانشگاه تهران • 1380-1383: پذيرفته‌شدن در مقطع کارشناسي ارشد درموسسة ژئوفيزيک دانشگاه تهران رشتة ژئوفيزيک (گرايش گراني سنجي و ميدانهاي پتانسيل) با عنوان پايان نامة مدلسازي دوبعدي و سه‌بعدي داده‌هاي ميدان پتانسيل (گراني) با استفاده از روش مدلسازي عددي معکوس (دفاع از پايان‌نامه کارشناسي ارشد با نمرة ممتاز 5/19 از 20) و فارغ تحصيل سال1380 با معدل کل 57/18 به عنوان دانشجوي رتبة اول • 1376-1380: پذيرفته‌شدن در مقطع کارشناسي در رشتة فيزيک کاربردي دانشگاه فردوسي مشهد و فارغ تحصيل رتبة اول با معدل کل 15/17 از 20 • 1372-1376: ديپلم رياضي در مقطع متوسطه با معدل 06/18 از 20 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تجارب عملي در زمينة ژئوفيزيک ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- روشهاي لرزه‌اي (Seismic Methods)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- • همكاري در پروژة لرزه‌نگاري دو بعدي دشت آبادان به عنوان ژئوفيزيست و رئيس ناحيه (مدير فني) در برداشت و كنترل كيفي داده‌ها با شركت ژئوفيزيك دانا و با نظارت شركت ملي نفت ايران (NIOC) به مدت 2 سال از تاريخ مهرماه 1384 • برداشت و مدلسازي وارون داده‌هاي شکست مرزي (LVL) در مطالعة لاية هوا‌زده در دشت آزادگان و انجام عمليات UpHole در اين ناحيه با شرکت عمليات اكتشاف نفت (OEOC) و با نظارت شركت ملي نفت ايران (NIOC) ، 1382 • همکاري در پروژة لرزه‌نگاري سه‌بعدي دشت آزادگان به عنوان ژئوفيزيست و مديريت لاين (field manager) در برداشت داده با شرکت عمليات اكتشاف نفت (OEOC) و با نظارت شركت ملي نفت ايران (NIOC)، 1382 • برداشت و مدلسازي وارون داده‌هاي لرزه‌اي به روش شکست مرزي در پروژة مطالعاتي سد سردشت واقع در استان آذربايجان غربي با نظارت شرکت مشانير. • برداشت و مدلسازي وارون داده‌هاي لرزه‌اي به روش شکست مرزي در پروژة مطالعاتي سد دز واقع در استان خوزستان. • برآوردهاي مالي و فني پروژه‌هاي دو بعدي و سه بعدي و تهيه پكيج‌هاي فني- مالي مناقصات لرزه نگاري با استفاده از نرم افزارهاي مرتبط، شركت ژئوفيزيك دانا، 1387- 1388 • پردازش، تفسير و مدلسازي (وارون) داده‌هاي توموگرافي لرزه‌اي در خواستگاه سد خرسان، استان لرستان، 1387 • پردازش، تفسير و مدلسازي داده‌هاي لرزه‌اي درون چاهي، توموگرافي و شكست مرزي با مجموعه نرم افزار SeisImager, GeoTomCG • پردازش، تفسير داده‌هاي لرزه اي با استفاده از توموگرافي سه بعدي داده‌هاي لرزه‌اي در سد خرسان 3 در نرم افزار GeoTomCG ---------------------------------------------------------------------------- روشهاي الکتريکي و الکترومغناطيسي (Electric and Electromagnetic Methods) -------------------------------------------------------------------- • مدلسازی و تفسیر داده های میدان هیدروکربوری گچساران با استفاده از روش MT با الگوریتم Sharp Boundary Inversion و با استفاده از نرم افزار WinGLink، کارفرما شركت ملي نفت ايران (NIOC) • مدلسازی و تفسیر داده های میدان هیدروکربوری کرند (حوضه رسوبی کپه داغ) با استفاده از روش MT و با استفاده از نرم افزار WinGLink، کارفرما شركت ملي نفت ايران (NIOC) • مدلسازی و تفسیر داده های مگنتوتلوريک MT، استان اردبيل، با استفاده از نرم افزار WinGLink، کارفرما سازمان انرژی های نو ایران (SUNA) • پردازش و مدلسازی داده‌های مگنتوتلوريک MT، منطقه بوشلي، تبريز، با استفاده از نرم افزار WinGLink, MapRos. • برداشت و تفسير داده‌هاي ژئوالکتريک در پروژة اکتشاف آب در استان اصفهان (کارفرما: آب و فاضلاب استان اصفهان) • برداشت و تفسير داده‌هاي ژئوالکتريک در پروژة مطالعات سد سردشت در استان آذربايجان غربي با نظارت مشانير به مدت 2 ماه. • طراحي و تفسير داده‌هاي ژئوالكتريك براي 6 پروژه شركت مهندسي و مشاور عمران در زمينه اكتشاف ذخاير آب زير زميني و مدلسازي وارون سفره، تحت نظارت US Corp. Engineering Co. • برداشت و تفسير داده‌هاي مقاومت ويژه و IP در موسسة ژئوفيزيک دانشگاه تهران • مدلسازي و تفسير داده هاي معدن سرب و روي اقليد واقع در استان فارس • نظارت و همکاری با شركت ژئوفيزيك دانا در برداشت، پردازش و تفسیر داده های مگنتوتلوریک در پروژه ذخيره سازي گاز در سايت نصرآباد كاشان (كارفرما: شركت ذخيره سازي گاز NIGS و پیمانکار فرعی: شرکت Nord-West روسیه) • مدلسازی و تفسیر دادههای مگنتوتلوریک جنوب سبلان با همکاری سازمان انرژی های نو ایران (SUNA) • همکاری با وزارت نیرو (شرکت آب نیرو) در برآورد فنی پروژه اکتشاف آب¬های ژرف در سیستان، بخش ژئوفیزیک و مگنتوتلوریک ---------------------------------------------------------------------------------------روشهاي گراني و مغناطيس سنجي(Gravity and Magnetic Methods) ------------------------------------------------------------------------- • برداشت و پردازش داده‌هاي گراني به منظور اکتشاف نفت در استان فارس (نورآباد ممسني) با شرکت Edison Gas با نظارت شركت ملي نفت ايران (NIOC). • برداشت و پردازش و تفسير داده‌هاي گراني و مغناطيس به منظور اکتشاف نفت در استان فارس ( ناحية دهنو با شرکت عمليات اكتشاف نفت (OEOC) و با نظارت شركت ملي نفت ايران (NIOC). • تفسير و مدلسازي وارون داده‌هاي گراني و مغناطيس حوضه رسوبي مغان، واقع در شمال غربي ايران، با همكاري و نظارت شركت ملي نفت ايران (NIOC). • پردازش و تفسير داده‌هاي گراني شمال غربي ايران، استان اردبيل به منظور اكتشافات زمين گرمايي، کارفرما سازمان انرژی های نو ایران (SUNA) • پردازش و تفسير داده‌هاي گراني شمال غربي ايران، استان آذربايجان شرقي به منظور اكتشافات ذخاير زمين گرمايي، کارفرما سازمان انرژی های نو ایران (SUNA) • تفسير و مدلسازي وارون دو بعدي و سه بعدي داده‌هاي گراني مربوط به پتانسيل آهن، استان سمنان. • مدلسازي سه بعدي داده هاي گراني كروميت هرمزگان با استفاده از نرم افزار UBC-Grav3D و Oasis Montaj • پردازش و مدلسازي داده‌هاي گراني سنجي طاقديس لاورستان با استفاده از داده هاي گراني سنجي ومدل ساختماني منطقه، مديريت اكتشاف نفت (NIOC). • پردازش و مدلسازي سه بعدي غير خطي داده‌هاي گراني سنجي و مغناطيس سنجي ناحيه اكتشافي گرمسار، مديريت اكتشاف نفت (NIOC). • نظارت و همکاری با شركت ژئوفيزيك دانا در برداشت، پردازش و تفسیر داده های گرانی سنجی در پروژه ذخيره سازي گاز در سايت نصرآباد كاشان (كارفرما: شركت ذخيره سازي گاز NIGS و پیمانکار فرعی: شرکت Nord-West روسیه) • مدلسازي سه بعدي داده هاي گراني و مغناطیس سنجی در اکتشاف ذخایر ژئوترمال استان قزوین با استفاده از نرم افزار UBC-Grav3D و UBC-Mag3D • مدیر ژئوفیزیک پروژه مروارید در مدلسازی سه بعدی غیر خطی سنگ کف خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از داده¬های گرانی سنجی و مغناطیس سنجی , و ماژول GMSYS 3D. مدت اجرای پروژه: 2 سال (1393-1395)، کارفرما : شرکت نفت فلات قاره، ناظر: پژوهشگاه صنعت نفت. • انجام پیمایش و مطالعات گرانی سنجی در محدوده کانسار منگنز چشمه سفید (جنوب شهرستان سبزوار)، پردازش و مدلسازی، طرح اجرایی- پژوهشی، مرداد 1395 • مدیر اجرایی در بخش ژئوفیزیک (گرانی سنجی و مغناطیس سنجی) پروژه ملی اکتشاف آبهای ژرف کل کشور، مدت اجرای پروژه: 2 سال (1396-1398)، کارفرما : موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، ناظر: تیم راهبری وزارت نیرو • برداشت، پردازش و مدلسازی سه بعدی داده¬های گرانی و کغناطیس سنجی به منظور اکتشاف آهن و کاهش ریسک حفاری، منطقه نایبند استان یزد، 1397 • برداشت، پردازش و مدلسازی سه بعدی حفاری- ژئوفیزیکی (3D Geophysical Inversion with Drilling Constrains) پروژه اکتشاف آهن حوض ولی در استان یزد با استفاده از روش گرانی سنجی و مغناطیس سنجی (12 هزار ایستگاه) ، 1397 • پردازش و تفسیر داده¬های مغناطیس هوایی پهنه ده سلم به وسعت 780 کیلومتر مربع، شرکت APEX • مدیر بخش ژئوفیزیک شرکت APEX، 1398-1399 • پردازش، تفسیر و مدلسازی سه بعدی غیر خطی همزمان (Joint Constrained Inversion of GM data) داده¬های گرانی سنجی و مغناطیس سنجی ,پروژه ملی کپه داغ با استفاده از ماژول GMSYS 3D و استفاده از قیود لرزه نگاری بازتابی و چاه¬های اکتشافی، کارفرما: مدریت اکتشاف نفت NIOC، 1399-1400 • طراحی، پیش پردازش، پردازش نهایی، مدلسازی سه بعدی و تفسیر داده¬های پهپاد مگنتومتری (UAV-Mag)، محدوده ابرکوه استان یزد، 1400 • طراحی، پیش پردازش، پردازش نهایی، مدلسازی سه بعدی و تفسیر داده¬های پهپاد مگنتومتری (UAV-Mag)، محدوده چاه پلنگ استان اصفهان، 1400 • طراحی، پیش پردازش، پردازش نهایی، مدلسازی سه بعدی و تفسیر داده¬های پهپاد مگنتومتری، محدوده سرویان استان اصفهان (UAV-Mag)، 1400 • طراحی، پیش پردازش، پردازش نهایی، مدلسازی سه بعدی و تفسیر داده¬های پهپاد مگنتومتری (UAV-Mag)، محدوده چشمه فیروزی استان یزد، 1400 • طراحی، پیش پردازش، پردازش نهایی، مدلسازی سه بعدی و تفسیر داده¬های پهپاد مگنتومتری (UAV-Mag)، محدوده پولاد استان یزد، 1400 • طراحی، پیش پردازش، پردازش نهایی، مدلسازی سه بعدی و تفسیر داده¬های پهپاد مگنتومتری (UAV-Mag)، محدوده سیاه کوه استان خراسان جنوبی، 1400 • طراحی، پیش پردازش، پردازش نهایی، مدلسازی سه بعدی و تفسیر داده¬های پهپاد مگنتومتری (UAV-Mag)، محدوده حوض هفت استان یزد، 1400 • طراحی، پیش پردازش، پردازش نهایی، مدلسازی سه بعدی و تفسیر داده¬های پهپاد مگنتومتری (UAV-Mag)، محدوده پیر علی شمالی استان یزد، 1400 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مهارت‌ها و فعاليت‌هاي تخصصي | مهارت‌هاي نرم ‌افزاري----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1- نرم‌ افزارهاي عمومي و برنامه نويسي • مسلط به برنامه نويسي با Visual Fortran و Matlab 2012b scripts • مهارت کار با مجموعه Office (Word, Excel, Power Point,…) • مهارت كار با نرم افزارهاي Surfer11, Grapher, Voxler3 2- نرم‌ افزارهاي تخصصي در زمينه ژئوفيزيك • Vista, 11.0, (Software for Processing of Seismic Reflection Data), 2D QC and Onsite Processing • GeoTomCG, v2012, (Professional Software for Seismic 3D Tomography and Intepretation) • SeisImager, v2012, Collection Software ( Contain: Plotrefa, Pickwin, WaveEq, GeoPlot, (Software for Processing, Modeling and Interpreting of Seismic Refraction and Seismic Tomography Data) • WinGLink, (Modern Integrated Geophysical Software in Gravity, Magnetic, Resistivity, MT, Magnetotelluric , VSP,..) etc • Res2Dinv, Res3Dinv (Software for Interpreting and 2D & 3D Modeling of IP and Resistivity Data) • Geosoft, v 8.0 34913, 2013, Oasis Montaj (Software for Processing and Interpretation of Potential field Data, Gravity and Magnetic). • UBC-GIF, 2013, Grav3D, Mag3D (Modern and New Software for Inverse Modeling of Potential field Data, Gravity and Magnetic) • GM-SYS (Geosoft) 2D/3D GM-SYS is the industry-leading solution for gravity and magnetic modelling, supporting the work of international government surveys and the exploration programs of the world’s most successful energy companies. GM-SYS Profile Modelling is an intuitive and featurerich workflow for gravity and magnetic modelling which provides many opportunities to constrain modelling variables. • MapRos, MT, 2012, Acquisition and Processing Software • SSMT2000, 2010, Processing of MT data, Phoneix Co. • MT Editor, 2010, Post processing of MT data, Phoneix Co. • MT Corrector, 2013, Post processing of MT data from Nord-West Co. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------آشنايي تخصصي با دستگاهها و ابزارهاي ژئوفيزيکي --------------------------------------------------------------------------------------------------------- • Familiar with Sercel 388 and Sercel 408UL, Recording and Seismic data Acquisition Instrument (France Co.) • Familiar with Aram Aries 365 (Lite and Main version), Recording and Seismic data Acquisition Instrument (Canada Co.) • کار با دستگاه ABEM سوئدي در برداشت داده‌هاي ژئوالکتريک • کار با دستگاه ABEM (TERRALOC 24 channels) سوئدي در برداشت داده‌هاي لرزة شکست مرزي در مطالعة لاية هوازده و تشخيص لايه‌بندي در مطالعات اوليه سد • مسلط به برداشت با دستگاه گراويمتر Lacoste-Romberg در دو مدل G440 و G296 • مسلط به برداشت با دستگاه گراويمتر خودکار CG3, CG5 ساخت شرکت (Scintrex) • مسلط به برداشت با دستگاه مگنتومتر پروتون مدل‌هاي MP3,MP2 ساخت شرکتهاي (Scintrex Co. and Metronix Co.) • کار با GPS هاي پرتابل مدل‌هاي ماژلان و گارمين 62s • کار با تئودوليت‌هاي T16,T0 و ترازيابهاي شرکت Ziss • راه اندازی و کار با دستگاه IP-Tester شرکت کانادایی GDD
تلفن تماس:
تلفن داخلی: 09126025941

علم سنجی

Google Scholar
(Update: 2023-Mar-19)
248

Citations

9

h-index

9

i10-index

13

Co-authors

Scopus
(Update: 2023-Feb-27)
41

Citations

4

h-index

23

Co-authors

9

Documents

تابلوی اعلانات

2D-DWT_SWT (1397/10/11)

2D-DWT_SWT

مقالات علمی (1395/12/8)

https://scholar.google.com/citations?user=ooM3Vf0AAAAJ&hl=en

EAGE (1393/12/19)

EAGE

EAGE (1393/12/18)

EAGE Local Student Chapter

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 54
مجتبی توکلی (1400)، "بهبود وارون سازی هم زمان داده های گرانی سنجی و مغناطیس سنجی با استفاده از قیود ساختاری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی نجاتی کلاته [استاد/ اساتید راهنما]،
میثم حقانی (1399)، "تصویر سازی الگوی گسلی در داده های دشت گرگان با استفاده از نشانگرهای لرزه ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد رداد، علی نجاتی کلاته [استاد/ اساتید راهنما]، مهرداد سلیمانی منفرد [استاد/ اساتید مشاور]
سارا نصری (1398)، "مدل‌سازی وارون و تفسیر سه‌بعدی هم زمان داده‌های گرانی‌سنجی و مغناطیس‌سنجی در منطقه بزمان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی نجاتی کلاته، امین روشندل کاهو [استاد/ اساتید راهنما]، مهرداد سلیمانی منفرد [استاد/ اساتید مشاور]
حمید دانش (1398)، "پردازش و تفسیر داده های مغناطیس سنجی در منطقه شواز واقع در استان یزد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی نجاتی کلاته، علیرضا عرب امیری [استاد/ اساتید راهنما]،
نیلوفر حسن پور (1398)، "تفسیر داده های مگنتوتلوریک برای پی جویی ذخایر عمیق آب شور حاوی ید در منطقه صوفیکم در استان گلستان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی نجاتی کلاته [استاد/ اساتید راهنما]، ابوالقاسم کامکار روحانی [استاد/ اساتید مشاور]
احمد مرادي (1392)، "جداسازی بی هنجاری های میدان پتانسیل با استفاده از تجزیه مد تجربی (EMD)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی نجاتی کلاته [استاد/ اساتید راهنما]، امین روشندل کاهو [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

پاسخ: با سلام رشته ژئوفيزيك يك ميان رشته بسيار جذاب و كاربردي براي تمام دانشجويان از جمله فيزيك است. گرايش ژئوالكتريك يك گرايش عالي با كاربردهاي مهندسي فراوان است كه به شما اين امكان را مي‌دهد تا در زمينه هاي مختلف مانند اكتشاف نفت، معدن و زيست محيطي در بازار كار جذب شويد
پاسخ: با سلام
بله اين امكان وجود دارد اما به پيش نيازهاي زيادي نياز دارد.
پاسخ: با سلام و احترامبا توجه به گستردگي و كاربردهاي مختلف رشته ژئوفيزيك در علوم مهندسي و علوم پايه، اين رشته براي هر يك از داوطلبان ورود به آن جذابيت‌هاي خاص خود را دارد. نكته اساسي تر از گرايش دوره كارشناسي مهارت‌هاي خاص داوطلب مانند مهارت‌هاي برنامه نويسي رايانه اي و پايه محاسبات عددي و علاقه مندي داوطلب است.