علی نجاتی کلاته

دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

دکتری ژئوفیزیک الکترومغناطیس، میدانهای پتانسیل

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه تهران
زمینه ها و علایق پژوهشی: مدلسازی معکوس داده های ژئوفیزیکی در اکتشاف منابع هیدروکربور، مدلسازی عددی و تحلیل داده های میدان پتانسیل در اکتشاف معدن و مطالعه ساختارهای زمین شناسی، روشهای عددی و برنامه نویسی رایانه ای، مدلسازی و تفسیر داده های مهندسی ژئوفیزیک
عضویت در مجامع علمی: NIGS, EAGE
افتخارات علمی و اختراعات: فارغ التحصیل رتبه اول در مقطع کارشناسی در رشته فیزیک کاربردی از دانشگاه فردوسی مشهد، فارغ التحصیل رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد در رشته ژئوفیزیک از دانشگاه تهران، نفر اول آزمون دکتری تخصصی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در گرایش الکترومغناطیس
شرح مختصر (درباره):
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سوابق آموزشی----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- • 1388: دکتری ژئوفیزیک • 1383: پذیرفتهً ‌شدن رتبة اول در مقطع دکتری تخصصی ژئوفیزیک، گرایش الکترومغناطیس در موسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران • 1380-1383: پذیرفته‌شدن در مقطع کارشناسی ارشد درموسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران رشتة ژئوفیزیک (گرایش گرانی سنجی) با عنوان پایان نامة مدلسازی دوبعدی و سه‌بعدی داده‌های میدان پتانسیل (گرانی) با استفاده از روش مدلسازی عددی معکوس • 1376-1380: پذیرفته‌شدن در مقطع کارشناسی در رشتة فیزیک کاربردی دانشگاه فردوسی مشهد و فارغ تحصیل رتبة اول ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تجارب عملی در زمینة ژئوفیزیک -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ==========================>>> روشهای لرزه‌ای (Seismic Methods) • همکاری در پروژة لرزه‌نگاری دو بعدی دشت آبادان به عنوان ژئوفیزیست و رئیس ناحیه (مدیر فنی) در برداشت و کنترل کیفی داده‌ها با شرکت ژئوفیزیک دانا و با نظارت شرکت ملی نفت ایران (NIOC) به مدت 2 سال از تاریخ مهرماه 1384 • برداشت و مدلسازی وارون داده‌های شکست مرزی (LVL) در مطالعة لایة هوا‌زده در دشت آزادگان و انجام عملیات UpHole در این ناحیه با شرکت عملیات اکتشاف نفت (OEOC) و با نظارت شرکت ملی نفت ایران (NIOC) ، 1382 • همکاری در پروژة لرزه‌نگاری سه‌بعدی دشت آزادگان به عنوان ژئوفیزیست و مدیریت لاین (field manager) در برداشت داده با شرکت عملیات اکتشاف نفت (OEOC) و با نظارت شرکت ملی نفت ایران (NIOC)، 1382 • برداشت و مدلسازی وارون داده‌های لرزه‌ای به روش شکست مرزی در پروژة مطالعاتی سد سردشت واقع در استان آذربایجان غربی با نظارت شرکت مشانیر. • برداشت و مدلسازی وارون داده‌های لرزه‌ای به روش شکست مرزی در پروژة مطالعاتی سد دز واقع در استان خوزستان. • برآوردهای مالی و فنی پروژه‌های دو بعدی و سه بعدی و تهیه پکیج‌های فنی- مالی مناقصات لرزه نگاری با استفاده از نرم افزارهای مرتبط، شرکت ژئوفیزیک دانا، 1387- 1388 • پردازش، تفسیر و مدلسازی (وارون) داده‌های توموگرافی لرزه‌ای در خواستگاه سد خرسان، استان لرستان، 1387 • پردازش، تفسیر و مدلسازی داده‌های لرزه‌ای درون چاهی، توموگرافی و شکست مرزی با مجموعه نرم افزار SeisImager, GeoTomCG • پردازش، تفسیر داده‌های لرزه ای با استفاده از توموگرافی سه بعدی داده‌های لرزه‌ای در سد خرسان 3 در نرم افزار GeoTomCG ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ==========================>>> روشهای الکتریکی و الکترومغناطیسی (Electric and Electromagnetic Methods) • مدلسازی و تفسیر داده های میدان هیدروکربوری کرند (حوضه رسوبی کپه داغ) با استفاده از روش MT و با استفاده از نرم افزار WinGLink، کارفرما شرکت ملی نفت ایران (NIOC) • مدلسازی و تفسیر داده های مگنتوتلوریک MT، استان اردبیل، با استفاده از نرم افزار WinGLink، کارفرما سازمان انرژی های نو ایران (SUNA) • پردازش و مدلسازی داده‌های مگنتوتلوریک MT، منطقه بوشلی، تبریز، با استفاده از نرم افزار WinGLink, MapRos. • برداشت و تفسیر داده‌های ژئوالکتریک در پروژة اکتشاف آب در استان اصفهان (کارفرما: آب و فاضلاب استان اصفهان) • برداشت و تفسیر داده‌های ژئوالکتریک در پروژة مطالعات سد سردشت در استان آذربایجان غربی با نظارت مشانیر به مدت 2 ماه. • طراحی و تفسیر داده‌های ژئوالکتریک برای 6 پروژه شرکت مهندسی و مشاور عمران در زمینه اکتشاف ذخایر آب زیر زمینی و مدلسازی وارون سفره، تحت نظارت US Corp. Engineering Co. • برداشت و تفسیر داده‌های مقاومت ویژه و IP در موسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران • مدلسازی و تفسیر داده های معدن سرب و روی اقلید واقع در استان فارس • نظارت و همکاری با شرکت ژئوفیزیک دانا در برداشت، پردازش و تفسیر داده های مگنتوتلوریک در پروژه ذخیره سازی گاز در سایت نصرآباد کاشان (کارفرما: شرکت ذخیره سازی گاز NIGS و پیمانکار فرعی: شرکت Nord-West روسیه) • مدلسازی و تفسیر دادههای مگنتوتلوریک جنوب سبلان با همکاری سازمان انرژی های نو ایران (SUNA) • همکاری با وزارت نیرو (شرکت آب نیرو) در برآورد فنی پروژه اکتشاف آب¬های ژرف در سیستان، بخش ژئوفیزیک و مگنتوتلوریک ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ==========================>>> روشهای گرانی و مغناطیس سنجی(Gravity and Magnetic Methods) • برداشت و پردازش داده‌های گرانی به منظور اکتشاف نفت در استان فارس (نورآباد ممسنی) با شرکت Edison Gas با نظارت شرکت ملی نفت ایران (NIOC). • برداشت و پردازش و تفسیر داده‌های گرانی و مغناطیس به منظور اکتشاف نفت در استان فارس ( ناحیة دهنو با شرکت عملیات اکتشاف نفت (OEOC) و با نظارت شرکت ملی نفت ایران (NIOC). • تفسیر و مدلسازی وارون داده‌های گرانی و مغناطیس حوضه رسوبی مغان، واقع در شمال غربی ایران، با همکاری و نظارت شرکت ملی نفت ایران (NIOC). • پردازش و تفسیر داده‌های گرانی شمال غربی ایران، استان اردبیل به منظور اکتشافات زمین گرمایی، کارفرما سازمان انرژی های نو ایران (SUNA) • پردازش و تفسیر داده‌های گرانی شمال غربی ایران، استان آذربایجان شرقی به منظور اکتشافات ذخایر زمین گرمایی، کارفرما سازمان انرژی های نو ایران (SUNA) • تفسیر و مدلسازی وارون دو بعدی و سه بعدی داده‌های گرانی مربوط به پتانسیل آهن، استان سمنان. • مدلسازی سه بعدی داده های گرانی کرومیت هرمزگان با استفاده از نرم افزار UBC-Grav3D و Oasis Montaj • پردازش و مدلسازی داده‌های گرانی سنجی طاقدیس لاورستان با استفاده از داده های گرانی سنجی ومدل ساختمانی منطقه، مدیریت اکتشاف نفت (NIOC). • پردازش و مدلسازی سه بعدی غیر خطی داده‌های گرانی سنجی و مغناطیس سنجی ناحیه اکتشافی گرمسار، مدیریت اکتشاف نفت (NIOC). • نظارت و همکاری با شرکت ژئوفیزیک دانا در برداشت، پردازش و تفسیر داده های گرانی سنجی در پروژه ذخیره سازی گاز در سایت نصرآباد کاشان (کارفرما: شرکت ذخیره سازی گاز NIGS و پیمانکار فرعی: شرکت Nord-West روسیه) • مدلسازی سه بعدی داده های گرانی و مغناطیس سنجی در اکتشاف ذخایر ژئوترمال استان قزوین با استفاده از نرم افزار UBC-Grav3D و UBC-Mag3D • مدیر ژئوفیزیک پروژه مروارید در مدلسازی سه بعدی غیر خطی سنگ کف خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از داده¬های گرانی سنجی و مغناطیس سنجی , و ماژول GMSYS 3D. مدت اجرای پروژه: 2 سال (1393-1395)، کارفرما : شرکت نفت فلات قاره، ناظر: پژوهشگاه صنعت نفت. • انجام پیمایش و مطالعات گرانی سنجی در محدوده کانسار منگنز چشمه سفید (جنوب شهرستان سبزوار)، پردازش و مدلسازی، طرح اجرایی- پژوهشی، مرداد 1395 • مدیر اجرایی در بخش ژئوفیزیک (گرانی سنجی و مغناطیس سنجی) پروژه ملی اکتشاف آبهای ژرف کل کشور، مدت اجرای پروژه: 2 سال (1396-1398)، کارفرما : موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، ناظر: تیم راهبری وزارت نیرو • برداشت، پردازش و مدلسازی سه بعدی داده¬های گرانی و کغناطیس سنجی به منظور اکتشاف آهن و کاهش ریسک حفاری، منطقه نایبند استان یزد، 1397 • برداشت، پردازش و مدلسازی سه بعدی حفاری- ژئوفیزیکی (3D Geophysical Inversion with Drilling Constrains) پروژه اکتشاف آهن حوض ولی در استان یزد با استفاده از روش گرانی سنجی و مغناطیس سنجی (12 هزار ایستگاه) ، 1397

تلفن تماس: 023032395509
تلفن داخلی: 09126025941

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

2D-DWT_SWT (1397/10/11)

2D-DWT_SWT

مقالات علمی (1395/12/8)

https://scholar.google.com/citations?user=ooM3Vf0AAAAJ&hl=en

EAGE (1393/12/19)

EAGE

EAGE (1393/12/18)

EAGE Local Student Chapter

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 46
حمید دانش (1398)، "پردازش و تفسیر داده های مغناطیس سنجی در منطقه شواز واقع در استان یزد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی نجاتی کلاته، علیرضا عرب امیری[استاد/ اساتید راهنما]،
سید سعید پیشوا (1397)، "تضعیف نوفه تصادفی داده‌های لرزه‌ای بازتابی با استفاده از تبدیل شیرلت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امین روشندل کاهو، علی نجاتی کلاته[استاد/ اساتید راهنما]، محمد رداد[استاد/ اساتید مشاور]
محمد رضایی (1395)، "ارائه الگوریتمی بهبود یافته برای مدل سازی وارون داده های میدان پتانسیل"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی مرادزاده[استاد/ اساتید راهنما]، علی نجاتی کلاته، حمید آقاجانی[استاد/ اساتید مشاور]
مرتضی علیزاده (1395)، "استفاده از روش کوادرتیک در مدل سازی دو بعدی داده های گرانی به منظور ارائه یک مدل بهبود یافته "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی نجاتی کلاته، امین روشندل کاهو[استاد/ اساتید راهنما]، محمد رضایی[استاد/ اساتید مشاور]
صالح ابراهیمی (1394)، "افزایش قدرت تفکیک طیف سرعت با استفاده از ضرایب وزنی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امین روشندل کاهو، علی نجاتی کلاته[استاد/ اساتید راهنما]،
سعید فرجی (1394)، "مدل سازی وارون و تفسیر داده های مغناطیس سنجی به منظور اکتشاف آهن هماتیتی در محدوده خرانق یزد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا عرب امیری، علی نجاتی کلاته[استاد/ اساتید راهنما]، حسن ریاحی[استاد/ اساتید مشاور]
گوهر دورودی (1394)، "پردازش داده های هوابرد مغناطیسی و رادیومتری جهت تعیین مناطق امیدبخش معدنی (مطالعه موردی: بخشی از استان سمنان) "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی نجاتی کلاته[استاد/ اساتید راهنما]، آرش سبطی[استاد/ اساتید مشاور]
وحید جعفرزاده (1394)، "مدل سازی وارون سه بعدی داده های گرانی سنجی با استفاده از روش لی- اولدنبرگ (مطالعه موردی: منطقه سبزوار)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی نجاتی کلاته[استاد/ اساتید راهنما]، حمید آقاجانی[استاد/ اساتید مشاور]
اکبر رحیمی یغمرلو (1392)، "تخمین عمق آنومالی میدان گرانی با استفاده از روش اویلر مکانی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی نجاتی کلاته[استاد/ اساتید راهنما]،
احمد مرادي (1392)، "جداسازی بی هنجاری های میدان پتانسیل با استفاده از تجزیه مد تجربی (EMD)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی نجاتی کلاته[استاد/ اساتید راهنما]، امین روشندل کاهو[استاد/ اساتید مشاور]
مجتبی توکلی (1392)، "مدل سازی وارون غیرخطی سه بعدی داده های گرانی سنجی به منظور مطالعة توپوگرافی سنگ بستر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی نجاتی کلاته[استاد/ اساتید راهنما]، شهاب قمی[استاد/ اساتید مشاور]
آزیتا نیکو (1391)، "کاربرد توزیع زمان-فرکانس با تداخل کاهش یافته در مطالعه داده های لرزه ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امین روشندل کاهو، علی نجاتی کلاته[استاد/ اساتید راهنما]، حمید حسن پور، حامد سعادت نیا[استاد/ اساتید مشاور]
نازیلا هاشمی (1391)، "عنوان: وارون سازی داده های مگنتوتلوریک جهت اکتشاف ساختارهای هیدروکربوری کپه داغ غربی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی مرادزاده، علی نجاتی کلاته[استاد/ اساتید راهنما]، رضا قائد رحمتی، مهرداد ایوبی[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه نعیمی (1390)، "تخمین توزیع تخلخل به کمک نشانگرهای لرزه ای در یکی از مخازن نفتی جنوب ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی مرادزاده، علی نجاتی کلاته[استاد/ اساتید راهنما]، امین روشندل کاهو، جعفر نعیمی[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

پاسخ: با سلام رشته ژئوفيزيك يك ميان رشته بسيار جذاب و كاربردي براي تمام دانشجويان از جمله فيزيك است. گرايش ژئوالكتريك يك گرايش عالي با كاربردهاي مهندسي فراوان است كه به شما اين امكان را مي‌دهد تا در زمينه هاي مختلف مانند اكتشاف نفت، معدن و زيست محيطي در بازار كار جذب شويد
پاسخ: با سلام
بله اين امكان وجود دارد اما به پيش نيازهاي زيادي نياز دارد.
پاسخ: با سلام و احترامبا توجه به گستردگي و كاربردهاي مختلف رشته ژئوفيزيك در علوم مهندسي و علوم پايه، اين رشته براي هر يك از داوطلبان ورود به آن جذابيت‌هاي خاص خود را دارد. نكته اساسي تر از گرايش دوره كارشناسي مهارت‌هاي خاص داوطلب مانند مهارت‌هاي برنامه نويسي رايانه اي و پايه محاسبات عددي و علاقه مندي داوطلب است.