پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
زهره ذاکری نژاد [پدیدآور اصلی]، علی نجاتی کلاته[استاد راهنما]، امین روشندل کاهو[استاد مشاور]
چکیده: تعیین تخلخل همواره در محاسبه ذخیره درجای هیدروکربور، بررسی تغییرات رخساره، برنامه ریزی بهینه جهت توسعه میدان، کاهش ریسک و همچنین حفر تعداد کمتری چاه و در نتیجه کاهش هزینه های حفاری بسیار حائز اهمیت است. از جمله روش های متداول مورد استفاده، می توان به رگرسیون و شبکه های عصبی اشاره کرد که به آنالیز نشانگرهای چندگانه می پردازند. هزینه های بالای حفاری مانع تصمیم گیری قطعی در مورد تعیین نقاط امیدبخش اکتشافی با تکیه بر یک روش می باشند. به همین دلیل در این مطالعه علاوه بر تخمین توزیع تخلخل با استفاده از روش های مرسوم ذکر شده، روش آنالیز جدیدی به نام نقشه شباهت، معرفی می شود. این روش آماری بوسیله خلاصه کردن همه اطلاعات، تنها در یک نقشه، وظیفه مفسر را برای آنالیز چندین نشانگر لرزه ای بصورت همزمان، آسان می کند. در این مطالعه ابتدا با استفاده از وارون سازی به استخراج داده های مقاومت ظاهری لرزه ای پرداخته و سپس با تبدیل نشانگرهای چندگانه، از نتیجه به دست آمده به عنوان یک نشانگر، به همراه سایر نشانگرهای استخراج شده از داده های لرزه ای، نقشه توزیع تخلخل منطقه مورد مطالعه تهیه می شود. در بخش بعدی تحقیق از چهار نشانگر دامنه لحظه‌ای، فاز لحظه‌ای، فرکانس لحظه‌ای و مقاومت ظاهری لرزه‌ای برای تهیه نقشه شباهت استفاده شده است و چاه 08-08 که یک چاه تولیدکننده است، به عنوان نقطه مبنا انتخاب و شباهت منطقه مورد مطالعه با نقطه مبنا به نقشه در می آید. مقایسه نتیجه نقشه شباهت با نقشه توزیع تخلخل در محدوده مخزن، همخوانی مناسب میان این دو نقشه را که از روش‌های مختلف به دست آمده‌اند و هر کدام دارای اطلاعات مخصوصی برای مفسر می‌باشند، نشان می‌دهد. این نقشه که تاییدی بر صحت نقشه توزیع تخلخل به دست آمده از طریق شبکه عصبی و رگرسیون است، به ما کمک کرد تا نقطه جدیدی را در حدود خط گیرنده 45 ام و خط چشمه 55 ام به عنوان نقطه حفاری بهینه ی بعدی پیشنهاد بدهیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نقشه شباهت #توزیع تخلخل #نشانگر لرزه‌ای #نقطه بهینه حفاری #توصیف مخزن

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)