پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
مائده حسنعلی زاده کلاگری [پدیدآور اصلی]، علی نجاتی کلاته[استاد راهنما]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد مشاور]، محمد رضایی [استاد مشاور]
چکیده: روش مگنتوتلوریک از پرکاربردترین روش های اکتشاف منابع زیرسطحی است که روشی مناسب به‌ منظور شناخت بی هنجاری های زیرسطحی در اعماق زیاد است. منطقه مورد بررسی در دره موئیل در مختصات جغرافیایی و و عرض شمالی و و طول شرقی، درجنوب مشکین شهر واقع شده است. در این مطالعه سعی شده با استفاده از مدل سازی های دو بعدی از داده های مگنتوتلوریک منطقه، با مقایسه دو مدل سازی، منطبق ترین مدل با منبع زمین گرمایی شناسایی شود. در این تحقیق با استفاده از دو نرم افزار WinGlixnk و ZondMT2D که از جمله شناخته شده ترین نرم-افزار های مدل سازی در زمینه MT می باشند به مقایسه دو مدل سازی برای دستیابی به مناسب ترین مدل پرداخته شده است. چون در هر دو نرم افزار از رویکرد های مختلفی از نظر روش شناسی MT برای مدل سازی استفاده می شود. علاوه بر اطلاعات چاه از خروجی مدل دو نرم افزار دیگرOasis Montaj و Surfer نیز بهره گرفته شده است، با توجه به اینکه ابعاد ساختار های منطقه در اعماق میانی غالباً دوبعدی است از این‌رو برای کسب نتایج دقیق تر از محل قرارگیری زون های آنومال، وارون سازی دوبعدی به روش گرادیان مزدوج غیرخطی بر روی پروفیل برداشت داده های MT انجام شد. با توجه به تمام مدل سازی های انجام شده با هر دو رویکرد در نرم افزار های یاد شده نتایج حاصل از وارون سازی دوبعدی با توجه به اختلاف مقاومت ویژه های موجود نشان می دهد که مخزن زمین گرمایی در عمق 2000 متری و در موقعیت تقریبی زیر ایستگاه های 25، 21، 6، 217 و2 قرار دارد. به‌طوری‌که واضح است در مدل سازی متمرکز نسبت به مدل سازی هموار امکان تشخیص دقیق تر منبع زمین گرمایی وجود دارد. توده های نفوذی ماگمایی منبع اصلی حرارتی سیستم محسوب می شوند که در عمقی بین 5 تا 6 کیلومتر قرار دارند و ساختار سنگی از گرانیت تا گابرو دیوریت را در بر می گیرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ژئوترمال #وارون سازی هموار #وارون سازی متمرکز #مگنتوتلوریک #ایران

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)